Zápis do MŠ

Zápis do MŠ
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ  ŠKOLY


Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II 87 v Dubnici nad Váhom oznamuje rodičom, že zápis do MATERSKEJ ŠKOLY ku školskému roku 2020/2021 sa uskutoční  v termíne

od 15.4.2020 do 15.5.2020

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je dostupná na internetovej stránke www.skolac2.sk  alebo si ju môže vyzdvihnúť v MŠ alebo na sekretariáte ZŠ. Rodič vyplnenú a detským lekárom potvrdenú žiadosť zanesie/zašle na sekretariát ZŠ s MŠ P. Demitru.
 
Podmienky prijatia detí do materskej školy:
sú podrobne rozpracované v Školskom poriadku MŠ časť II. článok V. Prijímanie detí do MŠ - Školský poriadok MŠ

Prednostne budú prijaté
-deti s odloženou školskou dochádzkou
-deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov
-deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou
-deti, ktorých súrodenec navštevuje MŠ


Vypracovala ZRŠ J. Kadlečíková                         schválil Mgr. Oto Bača, riaditeľ školy