Zápis do MŠ

Zápis do MŠ
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ  ŠKOLY


Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II 87 v Dubnici nad Váhom oznamuje rodičom, že zápis do MATERSKEJ ŠKOLY ku školskému roku 2020/2021 sa uskutoční  v termíne

od 30.4.2020 do 31.5.2020

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je dostupná na internetovej stránke www.skolac2.sk. Prihlasovanie sa uskutoční prioritne elektronicky. Tlačivá na prihlásenie budú mať naši pracovníci u seba aj počas zápisu detí do 1. ročníka (15., 16., 17. 4, 2020 od 15:00 do 18:00 hod) v tomto čase si ich môžete vyzdvihnúť, vyplniť a zaslať poštou na adresu školy : ZŠ s MŠ Pavla Demitru, Centrum II. 87, Dubnica nad Váhom, 018 41. Dodržujte predpísané hygienické opatrenia, noste rúško príp. rukavice). Potvrdenie od lekára sa počas opatrení NEVYŽADUJE! Deti budeme prijímať na adaptačný pobyt, počas ktorého potrebné potvrdenia vybavíme na riadne prijatie dieťaťa.


Prihlasovací formulár pre zápis do MŠ

 
Podmienky prijatia detí do materskej školy:
sú podrobne rozpracované v Školskom poriadku MŠ článok 5 časť II. Prijímanie detí do MŠ - Školský poriadok MŠ

Prednostne budú prijaté
-deti s odloženou školskou dochádzkou
-deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov
-deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou
-deti, ktorých súrodenec navštevuje MŠ


Vypracovala ZRŠ J. Kadlečíková                         schválil Mgr. Oto Bača, riaditeľ školy