DOPRAVNÉ IHRISKO

TECHNICKÉ PARAMETRE DOPRAVNÉHO IHRISKA

Rozloha: 523 m2 Dopravné ihrisko
Zvislé dopravné značky: 44 kusov
Svetelné semafory: 3 kusy
Vodorovné dopravné značenie
Šírka jazdného pruhu: 125 cm

Okružná križovatka, priechody pre chodcov, jednosmerná ulička, križovatky s vyznačením prednosti v jazde, parkovisko.PRAVIDLÁ DOPRAVNÉHO IHRISKA

PRAVIDLÁ VYUŽÍVANIA DOPRAVNÉHO IHRISKA

1. Ihrisko môžu využívať deti do 8 rokov veku v sprievode dospelej osoby.
2. Za bezpečnosť zodpovedá dospelá osoba, ktorá prišla s deťmi.
3. Deti môžu byť rozdelené na viaceré skupiny: bicyklisti, kolobežkári a chodci.
4. Škola poskytuje okrem bicyklov a kolobežiek aj prilby a reflexné vesty.
5. Po skončení výcviku je potrebné bicykle, kolobežky, prilby i vesty dať na pôvodné miesto.
6. Žiadame o dodržiavanie poriadku a čistoty na ihrisku.

OBJEDNÁVANIE  DOPRAVNÉHO IHRISKA

Ihrisko možno využívať počas dní školského vyučovania od 8.00 do 15.00

Elektronicky: sekretariat@skolac2.skCyklisti
Telefón: 042/4441096 – ústredňa
Mobil: 0910943924 – sekretariát MOBIL /02/

Využívanie dopravného ihriska je bezplatné. Nakoľko sa však často kazia kolobežky, ocenili by sme keby ste napr. kolobežkou prispeli pre ďalšie deti.