PONUKA KRÚŽKOV V ŠKOLSKOM ROKU 2012/2013

1.   Počítačový I. stupeň - Mgr. Strnadová
2.   Florbal – starší žiaci  - Mgr. Bača
3.   Basketbal - Mgr. Čellárová
4.   Výtvarný I. stupeň - Mgr Kyselicová
5.   Tanečný - Mgr. Bašnárová Ivana
6.   SLJ -príprava na testovanie - Mgr. Ščerbová
7.   Jazyky hrou II. stupeň - Mgr. Kunštárová
8.   Výtvarný - Mgr. Čellárová
9.   Divadelný - Mgr. Čellárová
10. Anglický jazyk zábavne - Mgr. Kaniaková
11. Florbal – staršie žiačky - Mgr. Bača
12. Bezpečne na bicykli /3-5r/ - Mgr. Floreková
13. Streľba zo vzduchovky - Mgr. Bača
14. Astronomický - p. Porubský
15. Školoviny - Mgr. Brunovský
16. Florbal chlapci 4.-5. r. - Mgr. Letko
17. Florbal dievčatá 5.-6.r. - Mgr. Letko
18. Šachový - p. Tomaníková
19. Stolný tenis - Mgr. Haluza
20. Nebojme sa testovania 8-9.r. - Mgr. Drieniková
21. Hravá slovenčina 5.-6. r. - Mgr. Drieniková
22. Poznávame prírodu 5.-7.r. - Mgr. Floreková
23. Športové hry - Mgr. Bašnárová Ľudmila
24. Počítačový II. st. - Mgr. Jurč