Riaditeľ škôlky

Mgr. Ferdinand Brunovský - riaditel@skolac2.skZástupca riaditeľa

Janka Kadlečíková - kadlecikova@skolac2.skPedagogickí zamestnanci

1.trieda : Bakayová Zuzana- bakayova@skolac2.sk
                Augustiniová Janka -
augustiniova@skolac2.sk
2.trieda : Pružincová  Adriana -
pruzincova@skolac2.sk
              Vániová  Miriam - vaniova@skolac2.sk
3.trieda : Lacová Gabriela - lacovag@skolac2.sk
              Domanská  Oľga - domanska@skolac2.sk
4.trieda : Kadlečíková  Janka z.r.š. MŠ -kadlecikova@skolac2.sk
              Blahová  Anna - blahova@skolac2.sk

5.trieda : Matrtajová Darina -
matrtajova@skolac2.sk
              Mgr. Pilátová Lucia -pilatova@skolac2.sk
6.trieda : Ing. Sabatková  Janka -
sabatkova@skolac2.sk
              Hradňanská Zuzana - hradnanska@skolac2.sk
7.trieda : Tabaková Iveta - tabakova@skolac2.sk
              Tallová Daniela - tallova@skolac2.sk
8. trieda : Mgr. Bubenková Stanislava -
bubenkova@skolac2.sk
               Tomášková Marcela - tomaskova@skolac2.skPrevádzkoví zamestnanci MŠ

Školská jedáleň MŠ:
Novosadová Božena - adm. prac.
Karová Daniela - hlavná kuchárka
Vavrová Eva - PP

Upratovačky:
Kolárová Alena - MŠ
Gombárová  Ľudmila - MŠ
Rafajová  Alena - MŠ ZŠ
Holbová Vlasta - MŠ ZŠ
Garyani Zuzana - práčka MŠ