Riaditeľ školy

Mgr. Ferdinand Brunovský - riaditel@skolac2.sk


Zástupca riaditeľa

Mgr. Edita Lacová - lacova@skolac2.sk


Učitelia 1. - 4. ročník

1.a  Mgr. Prajová Vlasta - prajova@skolac2.sk
1.b  Mgr. Bašnárová Ivana - basnarovai@skolac2.sk
2.a  Mgr. Floreková Iveta - florekova@skolac2.sk
2.b  Mgr. Stanová Barbora - stanova@skolac2.sk
3.a  Mgr. Brnáková Martina - brnakova@skolac2.sk
3.b  Mgr. Strnadová Slávka - strnadova@skolac2.sk
4.a  Mgr. Holbová Martina - holbova@skolac2.sk
4.b  Mgr. Kyselicová Jarmila - kyselicova@skolac2.skUčitelia 5. - 9. ročník

5.a   Mgr. Jurč Miloš - jurc@skolac2.sk
5.b   Mgr. Kaniaková Janka - kaniakova@skolac2.sk
6.a   Mgr. Košinárová Janka - kosinarova@skolac2.sk
6.b   Mgr. Drieniková Eva - drienikova@skolac2.sk
7.a   Mgr. Haluza Štefan - haluza@skolac2.sk
7.b   Mgr. Bača Oto - baca@skolac2.sk
8.a   Mgr. Malák Richard - malak@skolac2.sk
8.b   Mgr. Monika Chromiaková - chromiakova@skolac2.sk
9.a   Mgr. Marta Gašpárková - gasparkova@skolac2.sk


Netriedni:

Mgr. Čellarová Eugénia - cellarova@skolac2.sk
Mgr. Škundová Tatiana - skundova@skolac2.sk   ŠP
Ing. Mičudová Zuzana - micudova@skolac2.sk
Ing. Vyhňárová Tatiana - vyhnarova@skolac2.sk
Mgr. Faltejsková Lucia - faltejskova@skolac2.sk

Pedagogický asistent:

Bc. Žideková Eva - zidekova@skolac2.sk


Tréneri

Tréneri futbalu:
J. Bútora, J. Kamenčík, M. Spurný

Tréneri hokeja:
Peter Kopecký

Tréneri tenisu:
Jana Macková


Školská družina

Vedúca ŠKD: Morávková Katarína - moravkova@skolac2.sk
           Mgr. Kapráliková Zuzana - kapralikova@skolac2.sk
           Mgr. Miriam Petráková - petrakova@skolac2.sk
           Čeledová Helena
           Hollá Zuzana


Správni zamestnanci

Mateičková Danka - sekretariát - sekretariat@skolac2.sk
Daňová Oľga - ekonómka - ekonom@skolac2.sk
Mazánová Anna - školníčka
Gálik Róbert  - údržbár

Školská jedáleň ZŠ
Suchárová Janka -
vedúca jedálne
Mičková Jana - hlavná kuchárka
Veselá Michaela - kuchárka
Pučeková Edita - PP
Habšudová Margita - PP
Kadlicová Margita - PP ZŠ MŠ

Upratovačky ZŠ

Slivková Júlia -
upratovačka
Sekerková Zdenka - upratovačka
Baginová Jozefína - upratovačka
Zubáriková Katarína - upratovačka