Majster sveta v hokeji odovzdával medaile najlepším škôlkarom v súťažiach na ľade

Rastislav Pavlikovský, majster sveta v ľadovom hokeji a odchovanec dubnického hokeja prišiel povzbudzovať predškolákov verejných materských škôl v Dubnici nad Váhom. II. zimná olympiáda, ktorá sa uskutočnila 28.3.2015 na dubnickom zimnom štadióne, bola vyvrcholením dvojmesačného tréningu viac ako 120 detí predškolského veku. Takmer 80 percent týchto detí nevedelo korčuľovať. Vedenie mesta poskytlo zadarmo ľadovú plochu, MHK Dubnica trénerov a nadácia manželov Demitrovcov uhradila dvojmesačnú dopravu na zimný štadión a zakúpila 10 párov korčuli, ktoré sa požičali niektorým deťom.  Tie sa pomerne rýchlo  naučili základom korčuľovania, a tak sa všetci mohli zapojiť do záverečnej súťaže o najlepších jednotlivcov a i kolektívy. Po slávnostnom otvorení primátorom mesta Dubnice nad Váhom Ing. Jozefom Gašparíkom začala prvá súťaž – rýchlokorčuľovanie. Deti museli nazbierať čo najviac loptičiek pre svoju materskú školu. Potom každý  absolvoval slalom cez kužele a tiež prekážkovú dráhu. Prvých šesť pretekárov získali body aj pre svoju materskú školu. A na záver sa hral hokej medzi družstvami jednotlivých škôlok. Najviac bodov získala MŠ pri C I, pretože  mala výborného korčuliara Mariána Skybského, ktorý vyhral všetky súťaže. Na druhom mieste skončila MŠ Pavla Demitru a s rovnakým počtom bodov na treťom mieste boli MŠ Pod hájom a C II. Pri súťažiach im asistovali chlapci hokejisti z MHK a rozprávkové bytosti, ktoré predstavovali na korčuliach žiaci a žiačky „Školy Pavla Demitru“.  Pochopiteľne okrem súťažiacich sa na zimný štadión prišli pozrieť rodičia či starí rodičia korčuliarov. A tí ich aj poriadne povzbudzovali.
       Cieľom podujatia bolo olympijské heslo: „ nie je podstatné zvíťaziť, ale zúčastniť sa“. Všetci súťažiaci dostali medailu v tvare korčule, každá škôlka tortu a 10 kusov florbalových hokejok a prvým šiestim jednotlivcom ďalšie ceny odovzdal majster sveta v hokeji Rastislav Pavlikovský.  Dobrý pocit z celého podujatia mali nielen súťažiaci, ich rodičia ale aj organizátori – učitelia, ktorý svoj sviatok Deň učiteľov oslávili spolu so svojim zverencami.

Pavlikovský odovzdávanie cien
Rasťo Pavlikovský možno tiež s budúcim výborným hokejistom Oliverom Bačom

Viac foto z akcie tuVyzvi srdce k pohybu- turistická vychádzka

V rámci projektu Vyzvi srdce k pohybu je už tradíciou, že štyrikrát do roka sa vyberú deti zo ZŠ s MŠ Pavla Demitru spolu s učiteľkami a rodičmi do prírody. Tak to bolo aj v sobotu 7.6. 2014, kedy sa akcie zúčastnilo štyridsaťšesť účastníkov. V rámci tohto projektu deti vedieme k tomu, aby viac času detí trávili v prírode, spoznávali ju a chránili. Na turistickej vychádzke si deti rozvíjali orientáciu v priestore, získavali nové znalosti o prírode. Deti mali radosť i zo spoločnej opekačky a hier v prírode. I v budúcnosti budeme uskutočňovať tieto aktivity, nakoľko sa nám nimi darí vytvárať kladný vzťah detí k prírode a rozvíjať spoluprácu školy a rodiny.  

Foto z akcieŠkola v prírode

Konečne prišiel deň, na ktorý sa deti veľmi tešili. V tento deň totiž pätnásť  žiakov  a dvadsať škôlkarov zo ZŠ s MŠ Pavla Demitru odchádzalo do Školy v prírode. Po prvýkrát sme strávili týždeň od 26.5. do 30.5. 2014 v Belušských Slatinách v chate Cementár. Spokojné boli deti i pani učiteľky s ubytovaním i stravovaním. Deti nielenže spoznávali krásy tunajšej prírody, ochutnali i minerálnu vodu, ale mali možnosť priamo v prírode tvoriť z prírodnín, spoznávať stromy i kríky, kvety, hmyz či vtáky. Pre získanie nových zručností, vedomostí, skúseností  o prírode sme využívali hry, ktoré aktivizovali viaceré zmysly. Deťom sa všetky aktivity konané v prírode páčili. Odmenou im bol diplom za pobyt Bez slzičky a mamičky.TVORIVÉ DIELNE

FAREBNÁ JESEŇ

Dňa 17.10.2013 sa uskutočnili v priestoroch našej škôlky tvorivé dielne s témou jesene pre rodičov a deti. Túto zaujímavú aktivitu pripravili p. učiteľky Augustiniová a Pružincová. Zo strany rodičov bol naozaj veľký záujem a na svoje si prišli aj deti.
Farebná jeseňFarebná jeseňInteraktívna tabuľa

Interaktívnu tabuľu sa snažíme využiť v každej organizačnej forme počas celého dňa. My sme ju spolu s deťmi využili aj v tvorivej dramatike-dramatizácií rozprávky ,,O troch prasiatkach".

Interaktívna tabuľa

Interaktívna tabuľa

Interaktívna tabuľa

Jana KadlečíkováŠkola v prírode v Opatovej

Škola v prírode v Opatovej

V dňoch 11. – 15.6.2012 sa zúčastnilo 21 detí z materskej školy  Pavla Demitru Dubnica nad Váhom školy v prírode v Opatovej.
Škola v prírode OpatováCieľom ŠvP bolo zotavenie a upevnenie zdravia, fyzickej zdatnosti a odolnosti detí. Stimulovali sme vzájomnú komunikáciu medzi deťmi, rozvíjanie charakterových vlastností, spolunažívanie v kolektíve a zdokonaľovanie v sebaobslužných činnostiach.
Počas pobytu v ŠvP deti vnímali okolitú prírodu a život v nej. Prezentovali svoje poznatky o prírode - kvetoch, stromoch, kríkoch, o hmyze a zvieratách, o živej a neživej prírode. Prekonávali prírodné prekážky, vytvárali produkty z prírodnín. Medzi najzaujímavejšie zážitky patrili akcie ako „Les a jeho obyvatelia“, „Kvietková víla“, „Kamaráti Ferda Mravca“ , „ Hľadanie pokladu“ a záverečná opekačka. Tieto aktivity natoľko zaujali deti, že túžba po domove či rodičov bola potlačená do úzadia.
Všetci sme prišli domov spokojní  a plní nových zážitkov aj napriek nepriaznivému počasiu.

Anna BlahováHymna školy v prírode

Škola v prírode

Hej, bolo nám veselo,
začali sme nesmelo.
Sem tam padla slzička,
chýbala nám mamička.
 
Ale prišla zábava,
smiali sme sa hneď zrána.
Vodníka sme vítali,
s loptou sme sa zahrali.

A výlety do lesa,
to Vám bola noblesa.
Samý konár, samý krík ,
sem –tam malý nezbedník.

Aj ohníček horel nám,
nik nezostal nikdy sám.
Prišla víla s pokladom,
jazyk zahral hneď hladom.

A tam sladká odmena,
lepšie ako kus chleba.
A tá disca to bol špás,
Smiech, zábava zas a zas.

A ako sme tvorili,
ťažko by ste verili!
Samé dielo, nádhera,
chodba krásou žiarila.

Spinkali sme potom sladko,
Preto verte mamka, tatko,
Že mi bolo veselo,
no domov sa mi zachcelo.ÚVOD

Vítame Vás v MŠ

DÚHOVÝ  KOLOT           Materská škola v Dubnici nad Váhom je 8 triedna škola , ktorá je rozdelená na dve pracoviská . Jedna časť sa nachádza v budove materskej školy a druhá v budove základnej školy. V budove materskej školy sú 4 triedy prevažne s deťmi mladšej vekovej kategórie ( 3-4 ročné) a v budove základnej školy sú 4 triedy detí predškolského veku (5-6ročné).
           Pre deti zabezpečuje celodennú starostlivosťod 6.00 do 16.30 hod. Deťom sa vždy venujú kvalifikovaní pedagógovia , ktorí pre nich pripravujú  bohatý edukačný program .Deti predškolského veku absolvujú  predprimárne vzdelávanie, ktoré končí dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa . Každý absolvent materskej školy obdrží osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.        
           Prevádzkoví zamestnanci svojou odbornou prácou prispievajú k vytvoreniu príjemného, podnetného prostredia pre pobyt detí v materskej škole. Našou snahou je docieliť spokojnosť rodičov detí so starostlivosťou o svoje ratolesti a zároveň splniť kritéria predprimárneho vzdelávania . Vytvorením láskyplného, radostného a priateľského prostredia docieliť spokojnosť hlavne u detí, ktoré našu školu navštevujú.