Máme už aj učebňu na technickú výchovu

Škola Pavla Demitru má takmer polovičku žiakov, ktorí sa venujú aktívne hokeju, futbalu, gymnastike a tenisu. Je preto samozrejmé, že títo žiaci sú šikovní v manuálnych činnostiach. V škole však učebňu na technickú výchovu nemáme. Pôvodná učebňa totiž svojím viac ako 30 ročným vybavením nespĺňala požiadavky na prácu a bezpečnosť. A hoci sme podávali viacero projektov, neboli sme  úspešní. Dôvod je v súčasnom financovaní školstva. Školy, ktoré majú veľa žiakov, tak majú aj dosť prostriedkov na zariadenie odborných učební a sú aj pre počet žiakov uprednostňovaní pri projektoch. Škola s 300 žiakmi ako naša,  má  problém zabezpečiť z normatívu prevádzku školy, a nie ešte modernizovať svoje učebne. V škole však nemáme radi slovo nedá sa, nemôže sa...Jednoducho, tak ako pred rokom, keď sme sponzorsky vybudovali dopravné ihrisko, pustili sme sa aj do získavania finančných prostriedkov pre vybudovanie učebne na technickú výchovu. Ako prvý, nám pomohol zriaďovateľ – Mesto Dubnica nad Váhom. Za 13 tisíc eur sme mohli zrekonštruovať kanalizáciu, pretože bola poškodená a tak trakt kde boli dielne, bol statický narušený. Prvé poďakovanie išlo pánovi primátorovi Ing. Jozefovi Gašparíkovi, ktorí na slávnostné otvorenie 5.10.2016 prišiel aj s vedúcou oddelenia školstva Mgr. Ivanou Berec Majorošovou a aj s poslancami MsZ Mgr. M. Chromiakovou, Ing. V. Sečánym a R. Žáčkom. Riaditeľ školy Mgr. Brunovský poďakoval aj firme Dutaf a pánovi Žáčkovi, za prevedené stavebné i maliarske práce na tejto učebni.
     Učebňa bola pripravená, ale chýbali pracovné stoly a pracovné nástroje. Pred rokom sa riaditeľ školy obrátil na dubnické strojárske a elektrotechnické firmy združené v DUB-TECH. Dôvod bol zrejmý, všetkým týmto firmám chýbajú aj manuálne zruční zamestnanci, pretože nie na všetkých školách sú podmienky na vyučovanie technickej výchovy. Niektoré nereagovali vôbec, niektoré prejavili záujem akurát sa stretnúť s rodičmi deviatakov, aby ich presvedčili o možnosť ich detí neskôr pracovať v ich firme. Našli sa aj firmy, ktoré boli ochotné poskytnúť aj finančné prostriedky na nákup zariadenia a nástrojov. Najväčšie poďakovanie patrilo Ing. Inge Murgašovej, personálnej riaditeľke MATADOR HOLDING, a.s.. Nadácia tejto firmy poskytla nielen 6000€ na vybavenie dielne, ale aj 1 500€ na nákup stavebníc pre predškolákov materskej školy. Ďalšia firma ktorá poskytla prostriedky bola firma JAMP, s.r.o. Ilava, kde konateľ firmy Anton Brunovský, možno aj preto, že jeho dcéry chodili na túto školu, poskytol 1 500 eur. I iné firmy finančne prispeli, takže od sponzorov sme získali celkom 9 500€. Boli aj firmy, ktoré nám pomohli materiálom, meracími prístrojmi či inými pomôckami. Poďakovanie tak tiež patrilo hlavne firme ZVS ENCO, a.s. a ZTS – Špeciál, a.s. Nezabudlo sa ani na   firmu Daffer, s.r.o. Prievidza, ktorá dodáva pomôcky pre školy . Tá vyrobila nielen stoly a zabezpečila náradie, ale zrealizovala elektrické rozvody, a tak na každom pracovnom stole okrem zveráka je aj zásuvka na slaboprúd. Všetkým firmám, ktoré pomohli škole, riaditeľ odovzdal grafický list od autora výtvarníka Jozefa Vydrnáka – Gól ( známa oslavu gólu Pavla Demitru) a puk s logom Školy Pavla Demitru. Na záver prišlo  poďakovanie  bývalej učiteľke Mgr. Marcele Staňovej, ktorá 30 rokov učila dielne na tejto škole, nielen za odvedenú nie ľahkú prácu, ale aj za vypracované zásady o bezpečnosti práce, ktoré ani dnes po 30-tich rokoch nestratili na svojej podstate.
    Po slávnostnom otvorení, absolvovali žiaci prvú vyučovaciu hodinu, kde spoznávali pracovné náradie. Kým kladivo poznali všetci, problémy mali pri rozpoznávaní pilníka od rašple a nik nepoznal lupienkovú pílku. Postupne však budú poznať nielen náradie, ale budú s ním aj pracovať. Zostáva však ešte jeden problém. A to získať materiál, z ktorého budú robiť výrobky. A tak sa ideme opäť obrátiť na firmy, či by nám nejaký zostatkový materiál podarovali. Veríme, že nám  pomôžu firmy nielen združené v DUB-TECH. Veď chceme vychovávať možno aj ich budúcich zamestnancov.

Mgr. Ferdinand Brunovský, riaditeľ školy