MEMORANDUM

Postupne sme na škole vybudovali  Sieň slávy Pavla Demitru, v každej triede sú jeho fotografie, ale i vlastné umelecké výtvory žiakov školy, venované  jeho osobnosti. Pre školu bolo veľkou cťou, keď 7.9.2013 prišla slávnostne otvoriť inovovanú Sieň Slávy Pavla Demitru jeho manželka Majka. Aj tá vtedy videla, že jej manžela si vysoko vážime a radi naňho spomíname. A možno aj to bol dôvod jej rozhodnutia, že keď ju organizátori spomienkových zápasov na počesť Pavla Demitru v auguste 2014 oslovili o súhlas, požiadala ich, aby zisk z tohto podujatia išiel na „Školu Pavla Demitru“. S hlavným  organizátorom Petrom Šťastným  som sa stretol na premiére filmu“38“. Prisľúbil, že príde na školu, že vytvoríme nejakú správnu radu, ktorá bude rozhodovať o použití týchto prostriedkov. Keď na školu prišiel 8.12.2014 a videl, akú úctu k Pavlovi Demitrovi zachovávame, tak povedal, že mne ako riaditeľovi dáva plné kompetencie na rozhodnutie o tom, ako využijeme tieto prostriedky pre hokejový život Paľkovej školy.  9.12.2014 prišla na školu Majka Demitrová. Potvrdila, že bude rada, ak tieto prostriedky sa použijú na hokejistov „Školy Pavla Demitru“. Cítila sa tu medzi deťmi príjemne a hlavne ma potešila svojím vyjadrením: „ som šťastná, že ste riaditeľom Paľkovej školy, pán Brunovský...“ A aj to je z jedných dôvodov, že sa budem opätovne uchádzať o funkciu riaditeľa školy, pretože mi 1.5.2015 končí mandát.
    Túto dôveru považujem ako dôvod na to, aby som rozhodol akým spôsobom tieto prostriedky vo výške 74 000 eur a 40 hokejových výstrojí bude využitých v prospech mladých hokejistov. Nakoľko z pohľadu zriaďovateľa som hodnotený ako najhoršie hospodáriaci riaditeľ škôl v meste – dôvod je jednoduchý, športové triedy sú raz toľko finančne náročnejšie ako triedy nešportové na iných školách -  tak som rozhodol nasledovne:
-    10 000 eur som poskytol na účet MHK Dubnica, lebo predchádzajúce vedenie zanechalo dlžoby na doprave, platy trénerov a rozhodcov a časť je na zabezpečenie dokončenia sezóny 2014/2015
-    žiaci hokejisti, ktorí sú na škole Pavla Demitru budú mať mesačný poplatok iba 50% z terajšieho. Druhých 50% pôjde z dotácie manželov Demitrovcov,
-     v prípade zložitej sociálnej situácie rodiny žiaka hokejistu Školy Pavla Demitru, uhradí sa z dotácie aj druhých 50% členského poplatku,
-    všetci žiaci Školy Pavla Demitru dostanú kompletnú výstroj,
-    doprava žiakov na zimný štadión počas vyučovania bude hradená tiež z dotácie,
-    na  výstroji a oblečení, bude  okrem loga MHK aj číslo „38“ a logo“ Školy Pavla Demitru“. Aj to sa uhradí z dotácie.

Na tejto webovej stránke v samostatnou odkaze MEMORANDUM Vás budem informovať, kde sa použili finančné prostriedky z dotácie manželov Demitrovcov.

Mgr. Ferdinand Brunovský, riaditeľ „Školy Pavla Demitru“