Školská jedáleň

Pre odhlásenie žiaka z obeda na nasledujúci deň je možné zaslať mail na adresu jedalen@skolac2.sk. Dôležité je dodržať tieto pravidlá:

- predmet mailu bude obsahovať text: ODHLÁSENIE Z OBEDA

- v samotnej správe treba uviesť meno, priezvisko žiaka ako aj triedu ktorú navštevuje

- v podpise je nutné uviesť kto žiaka odhlasuje

- mail musí byť odoslaný najneskôr do 13:30 deň vopred

- po príchode do školy je nutné odovzdať dodatočne podpísané lístky z daných obedov