Objednávky za rok 2012
Číslo Identifikačné údaje dodávateľa Popis Celková suma DPH Dátum vyhotovenia Číslo objednávky Číslo zmluvy Objednávku podpísal
Obchodné meno Sídlo IČO Meno Funkcia
FP120007 KONZULT - DCA, s.r.o. Areál ZTS 924 Dubnica 36302660 oprava hasiacich prístrojov 10,68 € s DPH   1/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120015 Richard Malák - PROTEUS PH 1365/165 Dubnica 37192876 toner 141,00 € s DPH   2/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120009 Richard Malák - PROTEUS PH 1365/165 Dubnica 37192876 toner 141,00 € s DPH   3/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120010 Richard Malák - PROTEUS PH 1365/165 Dubnica 37192876 switch TP Link 88,00 € s DPH   4/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120025 HS STAV. S.r.o. Okružná 87, Nová Dubnica 45327262 oprava strešných zvodov a zaplechovanie šácht 300,00 € s DPH   5/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120024 GA spol. s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 455/7, Trenčianska Teplá 36343129 toaletný papier 9,07 € s DPH   6/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120038 TECHKLIMA, s.r.o. Trenčianska 17, Nové Mesto 36312363 výmena ohrievača 500,26 € s DPH   7/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120026 JURIS DAT- Medlen Ondavská 8, Bratislava 2 11821973 predpl. Časopisu ŠKOLA 20,00 € s DPH   8/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120039 Daffer, s.r.o. Včelárska 1, Prievidza 36320439 školské potreby HN 332,00 € s DPH   10/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120046 INPRA, s.r.o. SNP 1276/8, Dubnica 46520244 montáž ohrievačov vody 3 525,11 € s DPH 31.1.2012 11/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120044 INPRA, s.r.o. SNP 1276/8, Dubnica 46520244 ohrievač vody 145,80 € s DPH   12/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120045 INPRA, s.r.o. SNP 1276/8, Dubnica 46520244 batérie, umyvadlá 1 000,40 € s DPH   13/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120047 GA spol. s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 455/7, Trenčianska Teplá 36343129 toaletný papier 27,22 € s DPH   14/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120041 RAABE nakladateľstvo Štefanovičova 20, Bratislava 35908718 pedagogické diagnostikovanie v MŠ 39,11 € s DPH   15/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120061 ASTERMIX, s.r.o. Družstevná 282/42 Dubnica 46240055 čistiace prostriedky 169,79 € s DPH   16/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120062 ASTERMIX, s.r.o. Družstevná 282/42 Dubnica 46240055 čistiace prostriedky 88,42 € s DPH   17/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120052 RAABE nakladateľstvo Štefanovičova 20, Bratislava 35908718 výchovný program ŠJ, ŠKD 75,90 € s DPH   18/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120053 RAABE nakladateľstvo Štefanovičova 20, Bratislava 35908718 Dieťa a jeho svet 40,46 € s DPH   19/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120056 IBECO Klobučník Ľuboš Pavla Koyša 236, Ladce 37660497 toner Konica 7222 127,20 € s DPH   20/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120071 KONZULT - DCA, s.r.o. Areál ZTS 924 Dubnica 36302660 bezpečnostné tabuľky 22,97 € s DPH   22/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120074 Richard Malák - PROTEUS PH 1365/165 Dubnica 37192876 inštalácia, konfigurácia, optimalizácia 162,00 € s DPH   23/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120078 UNIVERSAL SHOP Mierové nám. 30, Nová Dubnica 30486297 kolobežky 300,00 € s DPH 22.3.2012 24/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
      32295731 tričko s potlačou 405,24 € s DPH 3.4.2012 27/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
      41463510 preprava 168,00 € s DPH 14.3.2012 21/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
      37192876 toner 58,40 € s DPH 19.4.2012 30/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
      32840390 oprava veľkokuchynského zariadenia 199,99 € s DPH 1.4.2012 25/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120102 Katka Šport Púchov 37485644 oprava siete 158,55 € s DPH 19.4.2012 32/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120101 Daffer, s.r.o. Včelárska 1, Prievidza 36320439 bezprašná krieda 5,02 € s DPH 19.4.2012 31/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120087 Madunický Jaz servis Vrbové 32840390 oprava veľkokuchynského zariadenia 199,99 € s DPH 1.4.2012 25/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120105 SVS pre Tv a šport Bratislava 31789471 časopis Tv a šport 24,00 € s DPH 17.4.2012 26/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
      37192876 aktualizcácia webstránky 177,00 € s DPH 4.5.2012 30a/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
      36302660 oprava hasiacich prístrojov 99,84 € s DPH 17.5.2012 36/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
      36559717 mikrofónna súprava 55,00 € s DPH 4.6.2012 43/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
      37716034 servis vzduchových zbraní 27,00 € s DPH 29.5.2012 38/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
      34153004 vozík servírovací 190,80 € s DPH 4.6.2012 42/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
      37192876 toner, kábel 80,00 € s DPH 31.5.2012 40/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
      36343129 toaletný papier 18,14 € s DPH 29.5.2012 37/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
      37192876 aktualizcácia webstránky 150,00 € s DPH 19.6.2012 52/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120195 Gastrolux, Bytčianska 72, Žilina 36413186 pracovné stoly 1 676,40 € s DPH 19.7.2012 61/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120196 EKO LOG Brnianska 2, Trenčín 36325473 odber a zneškodnenie odpadu 144,00 € s DPH 9.7.2012 62/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120170 Malák Richard PH 1365/165 Dubnica 37192876 toner 45,50 € s DPH 25.6.2012 54/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120172 Musica Liturgica Šafránova 5, Blava 35856084 predpl. Časopisu Učiteľ 9,45 € s DPH 17.4.2012 57/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120171 V.Madunický, JAZ servis Vrbové 32840390 oprava veľkokuchynského zariadenia 310,02 € s DPH 25.6.2012 56/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120186 PUKO, Ľubomír Puček Jilemnického 341, Dubnica 41463510 preprava autobusom 2 176,66 € s DPH 13.7.2012 60/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120210 COLOR Company Štúrova, Dubnica 44421591 maliarske potreby 238,44 € s DPH 30.7.2012 70/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120200 Katka šport I.Krasku 488 Púchov 37485644 sieťky na bránky 339,28 € s DPH 27.7.2012 65/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120201 Jarka Geregová I.Krasku 488 Púchov 34748717 oprava šport. Náradia 635,63 € s DPH 27.7.2012 66/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120197 INPRA SNP 1276/8, Dubnica 46520244 oprava kanalizácie 397,20 € s DPH 17.4.2012 58/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120207 ASTER-MIX Družstevná 282/42 Dubnica 46240055 čistiace prostriedky 235,58 € s DPH 13.8.2012 67/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120205 ASTER-MIX Družstevná 282/42 Dubnica 46240055 čistiace prostriedky 137,32 € s DPH 13.8.2012 69/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120206 ASTER-MIX Družstevná 282/42 Dubnica 46240055 čistiace prostriedky 265,58 € s DPH 13.8.2012 68/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120188 PUKO Jilemnického 341, Dubnica 41463510 preprava autobusom 393,48 € s DPH 13.7.2012 58/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120226 Frigel Bratislavská 441, Dubnica 30488028 oprava stoličiek 124,08 € s DPH 24.8.2012 76/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120225 Manutan Slovakia Ľanova 8, Blava 35885815 kancelárske potreby 159,24 € s DPH 17.8.2012 71/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120218 InterStoreGroup Račianska 62/D, Blava 36675130 smetné koše 174,48 € s DPH 17.8.2012 72/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120217 Vaša Slovensko Tračianske mýto 1/B, Blava 35683813 stravné lístiky 708,62 € s DPH 20.8.2012 74/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120224 RAABE nakladateľstvo Štefanovičova 20, Bratislava 35908718 publikácia 37,55 € s DPH 21.8.2012 82/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120228 DIANSEN PH 959/17, Dubnica 46273093 dávkovače 349,68 € s DPH 28.8.2012 63/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120229 Daffer, s.r.o. Včelárska 1, Prievidza 36320439 krieda 25,10 € s DPH 3.9.2012 77/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120230 TAMAKO A. Kmeťa 357/1, Dubnica 36301752 kancelárske potreby 179,57 € s DPH 3.9.2012 75/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120227 Diansen PH 959/17, Dubnica 46273093 dávkovače 339,74 € s DPH 28.8.2012 64/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120233 J. Tarkovský Majerská 178/4, Led. Rovne 22855211 lyžice, nože 153,20 € s DPH 4.9.2012 80/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120234 J. Tarkovský Majerská 178/4, Led. Rovne 22855211 hrniec, doska 56,50 € s DPH 4.9.2012 79/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120236 COLOR Company Štúrova, Dubnica 44421591 farby 110,59 € s DPH 5.9.2012 81/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120231 Mgr. Malák Richard PH 1365/165 Dubnica 37192876 toner 111,00 € s DPH 4.9.2012 78/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120239 Tlačiareň J. Kraus Mierové nám 110/4 Nemšová 14050790 plat. Poukazy 234,96 € s DPH 6.9.2012 55/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120247 Koberce TREND Benice 107, Lipt. Mikuláš 46272071 koberce MŠ 191,52 € s DPH 12.9.2012 84/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120248 DECODOM Pliska 7, Topolčany 36305073 detska kuchynka 154,00 € s DPH 12.9.2012 83/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120249 Dráčik Duvi Brusnicova 7, Bratislava 35768860 hračky MŠ 667,89 € s DPH 12.9.2012 88/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120264 Daffer, s.r.o. Včelárska 1, Prievidza 36320439 HN školské potreby 398,40 € s DPH 27.9.2012 93/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120263 Sporter Gabčíkova 4, Blava 35935979 údržba ihriska 720,00 € s DPH 27.9.2012 92/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120262 Katka Šport I.Krasku 488 Púchov 37485644 odrazový mostík 299,00 € s DPH 25.9.2012 91/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120259 TOMI Pivovarská 390, Ilava 32289502 stavebný materiál MŠ 76,79 € s DPH 24.9.2012 86/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120258 JAMP Pivovarská 458, Ilava 31617131 zvarovanie a oprava bránok 132,00 € s DPH 21.9.2012 90/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120255 GREENPUNKT-TOP Stummerova 1625/100, Topolčany 46077804 paplóny, vankúše - MŠ 816,25 € s DPH 17.9.2012 87/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120254 DREVOKOM Čičava 148, Vranov n/Topľou 34897151 interirové vybavnie MŠ 4 748,50 € s DPH 17.9.2012 85/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120272 PUKO, Ľubomír Puček Jilemnického 341, Dubnica 41463510 preprava autobusom 210,00 € s DPH 1.9.2012 97/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120270 Daffer, s.r.o. Včelárska 1, Prievidza 36320439 stoly a toličky  1 310,00 € s DPH 22.8.2012 73/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120276 INFRA Slovakia Jana Hollého, 875, Veľké Leváre 44752423 spevníky 10,90 € s DPH 24.9.2012 98/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120284 TAKTIK Vydavateľstvo Krompašská , Košice 45258769 knihy 8,80 € s DPH 24.9.2012 100/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120279 Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34, Bratislava 173232266 pomocník M, Sj, Bio, D 84,50 € s DPH 24.9.2012 99/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120265 PMS Delta, s.r.o. Fándlyho 2005/1, Michalovce 36843521 školské pomôcky 45,30 € s DPH 24.9.2012 94/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120268 Sigmia OaSS Moyzesova 69/2, Ilava 31582877 radiatory 672,66 € s DPH 24.9.2012 96/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120266 GASTROLUX, s.r.o. Bytčianska 72, Žilina 36413186 drez jednodielny 255,19 € s DPH 24.9.2012 95/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120290 COLOR Company Štúrova 1504, Dubnica 44421591 maliarske potreby 174,36 € s DPH 15.10.2012 102/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120287 Mgr. Malák Richard Pod hájom 1365/165 Dubnica  37192876 služby MŠ 160,00 € s DPH 12.10.2012 101/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120291 Mgr. Malák Richard Pod hájom 1365/165 Dubnica  37192876 tonery 60,00 € s DPH 18.10.2012 106/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120292 ASTER MIX Družstevná 282/42 Dubnica 37657658 čistiace prostriedky 52,00 € s DPH 18.10.2012 104/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120293 ASTER MIX Družstevná 282/42 Dubnica 37657658 čistiace prostriedky 69,12 € s DPH 18.10.2012 103/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120294 ASTER MIX Družstevná 282/42 Dubnica 37657658 čistiace prostriedky 53,05 € s DPH 18.10.2012 105/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120296 Mgr. Malák Richard Pod hájom 1365/165 Dubnica  37192876 transcend 61,00 € s DPH 22.10.2012 108/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120297 LITTERA M.R.Štefánika 22, Martin 33580511 knihy Aj 222,30 € s DPH 23.10.2012 112/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
120300 ASC Agenda Svoradova 7/1 Bratislava 31361161 asc rozvrhy 63,00 € s DPH 23.10.2012 109/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
120298 LITTERA M.R.Štefánika 22, Martin 33580511 knihy Aj 1 467,90 € s DPH 23.10.2012 111/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
120299 PharmDr. Uhrínová Pribinova 1639 Púchov 00623121 vybavenie lekárničiek 51,63 € s DPH 23.10.2012 110/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120304 AITEC Slovinská 12, Bratislava 43829171 knihy 16,17 € s DPH 24.10.2012 120/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120303 DIANSEN Pod hájom 959/17, Dubnica 46273093 náplne - tek. Mydlo 56,16 € s DPH 24.10.2012 113/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120302 DIANSEN Pod hájom 959/17, Dubnica 46273093 náplne - tek. Mydlo 56,16 € s DPH 24.10.2012 114/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120307 MAKRA Slovakia Žilinská 775/2, Pov. Bystrica 46718095 police s  téglikmi do MŠ 416,29 € s DPH 26.10.2012 117/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120306 Mgr. Malák Richard Pod hájom 1365/165 Dubnica  37192876 toner 30,00 € s DPH 25.10.2012 115/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120308 MITTEL Dubnica nad Váhom 36298042 oprava kosačky 1 381,80 € s DPH 26.10.2012 116/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120309 Katka Šport I.Krasku 488 Púchov 37485644 ochranná sieť IH 136,25 € s DPH 26.10.2012 118/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120313 Malunet Nádražní 414, Mořkov 27858162 školské pomôcky 126,00 € s DPH 5.11.2012 120/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120312 Media Dida  Kubíčkova 19,Olomouc 25816616 školské pomôcky 359,50 € s DPH 5.11.2012 119/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120321 INPRA, s.r.o. SNP 1276/8, Dubnica 46520244 napojenie tepl. Vody - MŠ 396,11 € s DPH 6.11.2012 122/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120311 RAABE nakladateľstvo Štefanovičova 20, Bratislava 35908718 personalistika v práci RŠ 39,35 € s DPH 5.11.2012 121/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120323 PMS Delta, s.r.o. Fándlyho 2005/1, Michalovce 36843521 školské pomôcky 16,20 € s DPH 7.11.2012 123/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120329 Frigel Bratislavská 441, Dubnica 30488028 oprava stoličiek 74,45 € s DPH 5.11.2012 124/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120338 GREENPUNKT-TOP Stummerova 1625/100, Topolčany 46077804 ochranné pomôcky ŠJ 362,50 € s DPH 14.11.2012 127/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120336 GREENPUNKT-TOP Stummerova 1625/100, Topolčany 46077804 ochranné pomôcky MŠ 493,50 € s DPH 14.11.2012 128/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120337 GREENPUNKT-TOP Stummerova 1625/100, Topolčany 46077804 ochranné pomôcky ZŠ 423,00 € s DPH 14.11.2012 129/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120334 EPL s,r,o. Bystrická 5899/3, Bratislava 46724605 časopis Geografia 10,00 € s DPH 9.11.2012 126/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120335 B2B partner, s.r.o. Šulekova 2, Bratislava 44413467 tabula nemagnetická 120,00 € s DPH 14.11.2012 130/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120331 Mgr. Malák Richard Pod hájom 1365/165 Dubnica  37192876 konfigurácia a inštalácia siete v MŠ 100,00 € s DPH 12.11.2012 125/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120342 Ivana Pitoňáková Južná trieda 119, Košice 32524676 sada CD pre 7. ročník 28,30 € s DPH 24.6.2012 131/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120350 RAABE nakladateľstvo Štefanovičova 20, Bratislava 35908718 publikácia 39,35 € s DPH 19.11.2012 135/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120345 IBECO Klobučník Ľuboš Pavla Koyša 236, Ladce 37660497 toner 127,20 € s DPH 19.11.2012 132/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120344 IBECO Klobučník Ľuboš Pavla Koyša 236, Ladce 37660497 lišta, servis. Práce 95,18 € s DPH 16.11.2012 133/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120348 MITTEL Nám.Matice Slovenskej 1296/12, Dubnica nad Váhom 36298042 skrutkovač 240,00 € s DPH 21.11.2012 134/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120351 Mgr. Malák Richard Pod hájom 1365/165 Dubnica  37192876 dataprojektor 920,00 € s DPH 19.11.2012 136/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120354 Slovenská pošta Škultétyho 3 36631124 časopis 11,82 € s DPH 19.11.2012 139/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120355 Slovenská pošta Škultétyho 3 36631124 časopis 9,00 € s DPH 19.11.2012 140/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120356 Monika Mikulášiková SNP 19/74 45849005 odbor. Prehl. Plyn. Spotreb. 216,00 € s DPH 19.11.2012 137/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120353 RAABE nakladateľstvo Štefanovičova 20, Bratislava 35908718 časopis 80,12 € s DPH 19.11.2012 138/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120376 COLOR Company Štúrova 1504, Dubnica 44421591 maliarske potreby 233,81 € s DPH 29.11.2012 141/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120368 Stavoinštalácie I. Olbrachta 10A 11747374 kontrola plyn. Kotla 69,60 € s DPH 16.10.2012 107/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120375 Daffer, s.r.o. Včelárska 1, Prievidza 36320439 kancelárske potreby 60,46 € s DPH 6.12.2012 142/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120374 Daffer, s.r.o. Včelárska 1, Prievidza 36320439 lavice, stoličky 4 716,00 € s DPH 6.12.2012 143/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120379 Mgr. Tibor Hollý Dubnica nad Váhom 41839463 bezpečnostné značenie 25,92 € s DPH 9.12.2012 144/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120377 MULTIP SK Žiar nad Hronom 44172460 stoličky, lavice 4 025,76 € s DPH 6.12.2012 143/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120387 B-PRO Dubnica nad Váhom 32295731 puky, tričká 868,80 € s DPH 9.12.2012 150/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120386 B-PRO Dubnica nad Váhom 32295731 dresy 600,00 € s DPH 9.12.2012 149/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120385 Mgr. Malák Richard Pod hájom 1365/165 Dubnica  37192876 služby PC 100,00 € s DPH 9.12.2012 152/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120384 RLM Dubnica nad Váhom 36348082 telefon 78,00 € s DPH 9.12.2012 151/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120383 Mário Petrík Dubnica nad Váhom 45417211 batéria do kosačky 124,00 € s DPH 17.12.2012 148/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120382 RAABE nakladateľstvo Štefanovičova 20, Bratislava 35908718 časopis 36,15 € s DPH 9.12.2012 146/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120381 Mgr. Malák Richard Pod hájom 1365/165 Dubnica  37192876 tonery 94,00 € s DPH 14.12.2012 147/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120394 RLM s.ro. Dubnica nad Váhom 36348082 telefón MŠ 110,00 € s DPH 20.12.2012 157/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120391 ASTERMIX, s.r.o. Dubnica nad Váhom 37657658 čistiace prostriedky 202,63 € s DPH 20.12.2012 153/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120339 ASTERMIX, s.r.o. Dubnica nad Váhom 37657658 čistiace prostriedky 226,73 € s DPH 20.12.2012 154/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120392 ASTERMIX, s.r.o. Dubnica nad Váhom 37657658 čistiace prostriedky 212,11 € s DPH 20.12.2012 155/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120390 INPRA Dubnica nad Váhom 46520244 ohrievač vody 560,00 € s DPH 20.12.2012 156/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120396 ASTRA Vachanová Emília Dubnica nad Váhom 30592712 školské pomôcky 197,16 € s DPH 20.12.2012 158/2012   Mgr. Brunovský riad. školy
FP120397 Mgr. Malák Richard Pod hájom Dubnica nad Váhom 37192876 výpočtová technika 620,00 € s DPH 20.12.2012 159/2012   Mgr. Brunovský riad. školy