Faktúry za rok 2012
Číslo Identifikačné údaje dodávateľa Popis Suma DPH Dátum doručenia Číslo objednávky Číslo zmluvy
Obchodné meno Sídlo IČO
FP120001 AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, Žilina 31602436 Predpl. Časopis  Čo má vedieť mzdová učtovníčka 49,00 € s DPH 17.1.2012 9/2012    
FP120002 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 dodávka plynu 151,00 € s DPH 17.1.2012   2/2012  
FP120003 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 dodávka plynu 51,00 € s DPH 17.1.2012   2/2012  
FP120004 Kanal MPS, s.r.o. Šamorínska 39, Senec 35710357 prenájom mobilého WC 100,38 € s DPH 17.1.2012   8/2012  
FP120006 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ul. 3, Trnava 35742364 prenájom rohoží 20,78 € s DPH 17.1.2012   6/2012  
FP120005 T-COM Karadžičova 10, Bratislava 35763469 telefonické hovory 80,30 € s DPH 17.1.2012   5/2012  
FP120007 KONZULT - DCA, s.r.o Areál ZTS 924, Dubnica n/V 36302660 oprava hasiacich prístrojov 10,68 € s DPH 17.1.2012 1/2012    
FP120008 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, Považská Bystrica 36672076 odber vody 1 020,99 € s DPH 17.1.2012   3/2012  
FP120009 Richard Malák - Proteus PH 1365/165 Dubnica n/V 37192876 toner 141,00 € s DPH 17.1.2012 3/2012    
FP120010 Richard Malák - Proteus PH 1365/165 Dubnica n/V 37192876 switch TP Link 88,00 € s DPH 17.1.2012 4/2012    
FP120011 ŠEVT a.s. Cementárenská 16 Banská Bystrica 31331131 tlačivá 45,82 € s DPH 17.1.2012 1597/2010    
FP120012 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 elektrika 567,14 € s DPH 17.1.2012   4/2012  
FP120013 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 elektrika 113,62 € s DPH 17.1.2012   4/2012  
FP120014 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 elektrika 27,30 € s DPH 17.1.2012   4/2012  
FP120015 Richard Malák - Proteus PH 1365/165 Dubnica n/V 37192876 toner  141,00 € s DPH 23.1.2012 2/2012    
FP120016 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava 35697270 telefonne hovory 32,48 € s DPH 23.1.2012   11/2012  
FP120017 DCATHERM a.s. Štúrova 76/11, Dubnica n/V. 36013862 dodávka tepla a ohrev TUV 5 095,97 € s DPH 25.1.2012   1/2012  
FP120018 DCATHERM a.s. Štúrova 76/11, Dubnica n/V. 36013862 dodávka tepla a ohrev TUV 247,61 € s DPH 25.1.2012   1/2012  
FP120019 T-Com Karadžičova 10, Bratislava 35763469 telefonické hovory 30,52 € s DPH 25.1.2012   5/2012  
FP120020 ZŠ s MŠ CII CII 87, Dubnica nad Váhom 31202284 režijné náklady pre zamestnancov 79,20 € s DPH 25.1.2012      
FP120021 ZŠ s MŠ CII CII 87, Dubnica nad Váhom 31202284 režijné náklady pre zamestnancov 792,00 € s DPH 25.1.2012      
FP120022 AREA PLUS s.r.o. Nám. Matice Slovenskej 1706/1, Dubnic nad Váhom 46028200 kosenie trávy 27,60 € s DPH 25.1.2012 32b/2011    
FP120023 Stredoslovenská energetika Ul. Republiky 5, Žilina 36403008 nedoplatok 30,64 € s DPH 27.1.2012      
FP120024 GA spol. s r.o. Ľ. Podjavorinskej 455/7, Trenčianska Teplá 36343129 Toaletný papier 9,07 € s DPH 27.1.2012 6/2012    
FP120025 HS STAV, s.r.o. Okružná 87, Nová Dubnica 45327262 oprava strešných zvodov a zaplechovanie šácht 300,00 € s DPH 15.2.2012 5/2012    
FP120026 JurisDat- Medlen Ondavská 8, Bratislava 2 11821973 Predplatné časopisu ŠKOLA 20,00 € s DPH 15.2.2012 8/2012    
FP120027 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, Senec 35710357 prenájom a servis mobilného WC 100,38 € s DPH 15.2.2012   8/2012  
FP120028 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 dodávka plynu 151,00 € s DPH 15.2.2012   2/2012  
FP120029 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 dodávka plynu 51,00 € s DPH 15.2.2012   2/2012  
FP120031 Berendsen Drietoma 920 44506031 prenájom rohoží 40,96 € s DPH 15.2.2012   7/2012  
FP120032 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ul. 3, Trnava 35742364 prenájom rohoží 20,78 € s DPH 15.2.2012   6/2012  
FP120033 T-COM Karadžičova 10, Bratislava 35763469 telefonické hovory 85,96 € s DPH 15.2.2012   5/2012  
FP120035 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 elektrika 567,14 € s DPH 15.2.2012   4/2012  
FP120037 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 elektrika 27,30 € s DPH 15.2.2012   4/2012  
FP120036 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 elektrika 113,62 € s DPH 15.2.2012   4/2012  
FP120041 RAABE nakladateľstvo Štefanovičova 20 35908718 Pedagog. Diagnostikovanie MŠ 39,11 € s DPH 20.2.2012 15/2012    
FP120042 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, Považská Bystrica 36672076 voda 480,86 € s DPH 20.2.2012   3/2012  
FP120043 Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977 virtuálna  knižnica 16,56 € s DPH 20.2.2012   12/2012  
FP120047 GA spol. s r.o. Ľ. Podjavorinskej 455/7, Trenčianska Teplá 36343129 Toaletný papier 27,22 € s DPH 20.2.2012 14/2012    
FP120048 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava 35697270 telefonické hovory 28,48 € s DPH 22.2.2012   11/2012  
FP120038 TECHKLIMA, s.r.o. Trenčianska 17, Nové Mesto 36312363 výmena ohrievača 500,26 € s DPH 9.2.2012 7/2012    
FP120039 Daffer, s.r.o Včelárska 1,Prievidza 36320439 školské potreby - HN 332,00 € s DPH 9.2.2012 10/2012    
FP120030 UNIMAT spol. s.r.o. J.I.Bajzu, Prievidza 30228042 bojler EO 150 GL 290,22 € s DPH 2.2.2012      
FP120046 INPRA s.r.o. SNP 1276/8, Dubnica n/V. 46520244 montáž ohrievačov vody 3 525,11 € s DPH 17.2.2012 11/2012    
FP120045 INPRA s.r.o. SNP 1276/8, Dubnica n/V. 46520244 batérie, umývadlá 1 000,40 € s DPH 17.2.2012 13/2012    
FP120044 INPRA s.r.o. SNP 1276/8, Dubnica n/V. 46520244 ohrievač vody 145,80 € s DPH 17.2.2012 12/2012    
FP120040 DCATHERM a.s. Štúrova 76/11, Dubnica n/V. 36013862 dodávka tepla a ohrev TUV 3 063,40 € s DPH 10.2.2012   1/2012  
FP120051 ZŠ s MŠ CII CII 87, Dubnica nad Váhom 31202284 režijné náklady pre zamestnancov 920,40 € s DPH 23.2.2012      
FP120050 ZŠ s MŠ CII CII 87, Dubnica nad Váhom 31202284 režijné náklady pre zamestnancov 92,04 € s DPH 23.2.2012      
FP120049 T-COM Karadžičova 10, Bratislava 35763469 telefonické hovory 15,46 € s DPH 23.2.2012   5/2012  
FP120052 RAABE nakladateľstvo Štefanovičova 20, Bratislava 35908718 Výchovný program ŠJ, ŠKD 75,90 € s DPH 29.2.2012 18/2012  
FP120053 RAABE nakladateľstvo Štefanovičova 20, Bratislava 35908718 Dieťa a jeho svet 40,46 € s DPH 1.3.2012 19/2012  
FP120056 IBECO Klobučník Ľuboš Pavla Koyša 236, ladce 37660497 Toner Konica 7222 127,20 € s DPH 12.3.2012 20/2012  
FP120055 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, Senec 35710357 prenájom mobilého WC 100,38 € s DPH 12.3.2012   8/2012
FP120057 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ul. 3, Trnava 35742364 prenájom rohoží 30,05 € s DPH 12.3.2012   6/2012
FP120058 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 dodávka plynu 151,00 € s DPH 12.3.2012   2/2012
FP120059 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 dodávka plynu 51,00 € s DPH 12.3.2012   2/2012
FP120068 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 elektrika 27,30 € s DPH 12.3.2012   4/2012
FP120067 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 elektrika 113,62 € s DPH 12.3.2012   4/2012
FP120066 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 elektrika 567,14 € s DPH 12.3.2012   4/2012
FP120063 Berendsen Drietoma 920 44506031 prenájom rohoží 33,86 € s DPH 12.3.2012   7/2012
FP120054 T-COM Karadžičova 10, Bratislava 35763469 telefon 87,52 € s DPH 12.3.2012   5/2012
FP120060 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, Považská Bystrica 36672076 voda 339,59 € s DPH 12.3.2012   3/2012
FP120062 ASTER-MIX, s.r.o. Družstevná 282/42, Dubnica 46240055 čistiace prostriedky 88,42 € s DPH 12.3.2012 17/2012  
FP120061 ASTER-MIX, s.r.o. Družstevná 282/42, Dubnica 46240055 čistiace prostriedky 169,79 € s DPH 12.3.2012 16/2012  
FP120065 DCATHERM a.s. Štúrova 76/11, Dubnica n/V. 36013862 dodávka tepla a ohrev TUV 3 613,28 € s DPH 12.3.2012   1/2012
FP120064 DCATHERM a.s. Štúrova 76/11, Dubnica n/V. 36013862 dodávka tepla a ohrev TUV 6 239,46 € s DPH 12.3.2012   1/2012
FP120069 Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977 virtuálna  knižnica 16,56 € s DPH 12.3.2012   12/2012
FP120071 KONZULT - DCA, s.r.o Areál ZTS 924, Dubnica n/V 36302660 bezpečnostné tabuľky 22,97 € s DPH 14.3.2012 22/2012  
FP120074 Richar Malák PROTEUS Pod hájom 1365/165 37192876 inštalácia, konfigurácia, optimalizácia 162,00 € s DPH 21.3.2012 23/2012  
FP120075 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava 35697270 telefon 28,06 € s DPH 21.3.2012   11/2012
FP120078 UNIVERSAL SHOP Mierové nám. 30, Nová Dubnica 304862297 kolobežky 300,00 € s DPH 26.3.2012 24/2012  
FP120079 Regionálne združenie miest a obcí stredného poviaia K dolnej stanici 20A, Trenčín 34006273 publikácia Účtovné súsvzťažnosti v samospráve 21,00 € s DPH 28.3.2012 153/2011  
FP120076 RAABE nakladateľstvo  Štefanovičova 20, Bratislava 35908718 Pedagogická diagnostika v praxi MŠ 40,01 € s DPH   15/2012  
FP120093 T-COM Karadžičova 10, Bratislava 35763469 telefon 72,72 € s DPH 11.4.2012   5/2012
FP120090 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 elektrika 567,14 € s DPH 11.4.2012   4/2012
FP120091 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 elektrika 113,62 € s DPH 11.4.2012   4/2012
FP120092 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 elektrika 27,30 € s DPH 11.4.2012   4/2012
FP120086 Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977 virtuálna  knižnica 16,56 € s DPH 11.4.2012   12/2012
FP120083 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, Senec 35710357 prenájom mobilého WC 100,38 € s DPH 11.4.2012   8/2012
FP120081 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ul. 3, Trnava 35742364 prenájom rohoží 20,78 € s DPH 11.4.2012   6/2012
FP120082 Berendsen Drietoma 920 44506031 prenájom rohoží 33,86 € s DPH 11.4.2012   7/2012
FP120095 Marian Poruban, B-PRO Štúrova 1, Dubnica nad Váhom 32295731 tričko s potlačou 405,24 € s DPH 13.4.2012 27/2012  
FP120080 PUKO  Ľubomír Puček Jilemnického 341/36, Dubnica nad Váhom 41463510 preprava autobusom 168,00 € s DPH 2.4.2012 21/2012  
FP120096 PROTEUS, Richard Malák PH 1365/165 Dubnica n/V 37192876 toner 58,40 € s DPH 20.4.2012 30/2012  
FP120097 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava 35697270 telefón 27,76 € s DPH 20.4.2012   11/2012
FP120094 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, Považská Bystrica 36672076 voda 1 143,11 € s DPH 13.4.2012   3/2012
FP120087 Vladimír Madunický Jaz servis Vrbové  32840390 oprava veľkokuchynskéo zariadenia 199,99 € s DPH 11.4.2012 25/2012  
FP120084 DCATHERM a.s. Štúrova  76/11 Dubnica nad Váhom 36013862 dodávka tepla a ohrev TUV 3 681,61 € s DPH 11.4.2012   1/2012
FP120085 DCATHERM a.s. Štúrova 76/11, Dubnica n/V. 36013862 dodávka tepla a ohrev TUV 2 285,39 € s DPH 11.4.2012   1/2012
FP120065 DCATHERM a.s. Štúrova 76/11, Dubnica n/V. 36013862 dodávka tepla a ohrev TUV 3 613,28 € s DPH 12.3.2012   1/2012
FP120100 RAABE nakladateľstvo Štefanovičova 20, Bratislava 35908718 výchovný program v praxi 38,39 € s DPH 24.4.2012    
FP120099 T-COM Karadžičova 10, Bratislava 35763469 telefón 15,46 € s DPH 23.4.2012   5/2012
FP120102 Katka Šport Ivana Krasku, Púchov 37485644 oprava siete 158,55 € s DPH 19.4.2012 32/2012  
FP120101 Daffer, s.r.o Včelárska 1,Prievidza 36320439 krieda biela 5,02 € s DPH 19.4.2012 31/2012  
FP120098 RAABE nakladateľstvo Karadžičova 10, Bratislava 35908718 časopis ŠJ 39,03 € s DPH 23.4.2012    
FP120105 SVS pre Tv a šport Nábr. L. Svobodu 9, Bratislava 31789471 časopis Tv a sport 24,00 € s DPH 17.4.2012 26/2012  
FP120104 RAABE nakladateľstvo Karadžičova 10, Bratislava 35908718 Dieťa a jeho svet - MŠ 38,66 € s DPH 25.4.2012    
FP120103 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 plyn 597,90 € s DPH 25.4.2012   2/2012
FP120115 T-COM Karadžičova 10, Bratislava 35763469 telefón 80,41 € s DPH 9.5.2012   5/2012
FP120111 Mgr. Malák Richard PH 1365/165 Dubnica n/V 37192876 aktualizácia webstránky, nastavenie wifi routerov 177,00 € s DPH 4.5.2012 30a/2012  
FP120123 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 elektrika 27,30 € s DPH 11.5.2012   4/2012
FP120122 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 elektrika 113,62 € s DPH 11.5.2012   4/2012
FP120121 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 elektrika 567,14 € s DPH 11.5.2012   4/2012
FP120113 SPP a.s.  Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 plyn 20,00 € s DPH 4.5.2012   2/2012
FP120112 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 plyn 210,00 € s DPH 4.5.2012   2/2012
FP120110 Berendsen Drietoma 920 44506031 prenájom rohoží 43,70 € s DPH 4.5.2012   7/2012
FP120109 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, Senec 35710357 prenájom mobilého WC 100,38 € s DPH 4.5.2012   8/2012
FP120117 Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977 virtuálna  knižnica 16,56 € s DPH 9.5.2012   12/2012
FP120129 KONZULT - DCA, s.r.o Areál ZTS 924, Dubnica n/V 36302660 oprava hasiacich prístrojov 99,84 € s DPH 22.5.2012 36/2012  
FP120130 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava 35697270 telefon 29,74 € s DPH 22.5.2012   11/2012
FP120131 T-Com Karadžičova 10, Bratislava 35763469 telefon 16,49 € s DPH 25.5.2012   5/2012
FP120132 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ul. 3, Trnava 35742364 pranie rohoží 31,97 € s DPH 28.5.2012   6/2012
FP120149 RH SOUND, s.r.o. Kollárova 1199, Vráble 36559717 mikrofónna súprava BM 559 55,00 € s DPH 6.6.2012 43/2012  
FP120140 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 elektrika 567,14 € s DPH 4.6.2012   4/2012
FP120148 T-COM Karadžičova 10, Bratislava 35763469 telefon 79,67 € s DPH 6.6.2012   5/2012
FP120141 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 elektrika 113,62 € s DPH 4.6.2012   4/2012
FP120142 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 elektrika 27,30 € s DPH 4.6.2012   4/2012
FP120139 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 plyn 51,00 € s DPH 4.6.2012   2/2012
FP120137 Tibor Štefánik Orlové 160 37716034 servis vzduchových zbraní 27,00 € s DPH 4.6.2012 38/2012  
FP120138 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 plyn 168,00 € s DPH 4.6.2012   2/2012
FP120150 RM GASTRO-JAZ Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom 34153004 vozík servírovací 190,80 € s DPH 6.6.2012 42/2012  
FP120136 BERENDSEN Drietoma 920 44506031 prenájom rohoží 33,86 € s DPH 4.6.2012   7/2012
FP120144 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, Senec 35710357 prenájom WC 100,38 € s DPH 5.6.2012   8/2012
FP120134 Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9 317209 ochrana objektu 44,36 € s DPH 30.5.2012   9/2012
FP120143 Mgr. Malák Richard Pod hájom 1365/165 37192876 toner, kábel 80,00 € s DPH 5.6.2012 40/2012  
FP120146 KOMENSKY Park Mládeže 1, Košice 43908977 virtuálna  knižnica 16,56 € s DPH 6.6.2012   12/2012
FP120133 GA spol. s r.o. Ľ. Podjavorinskej 455/7, Trenčianska Teplá 36343129 Toaletný papier 18,14 € s DPH 29.5.2012 37/2012  
FP120165 Mgr. Malák Richard Pod hájom 1365/165 37192876 aktualizácia webstránky, nastavenie wifi routerov 150,00 € s DPH 20.6.2012 52/2012  
FP120167 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ul. 3, Trnava 35742364 prenájom rohoží 22,13 € s DPH 22.6.2012   6/2012
FP120166 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava 35697270 telefon 28,74 € s DPH 20.6.2012   11/2012
FP120168 T-Com Karadžičova 10, Bratislava 35763469 telefon 15,46 € s DPH 22.6.2012    
FP120190 Berendsen Drietoma 920 44506031 prenájom rohoží 27,98 € s DPH 27.7.2012   7/2012
FP120191 T-COM Karadžičova 10, Bratislava 35763469 telefon 14,76 € s DPH 27.7.2012   5/2012
FP120195 Gastrolux Bytčianska 72, Žilina 36413186 Stôl pracovný 1 676,40 € s DPH 27.7.2012 61/2012  
FP120192 ŠEVT, a.s. Cementráenská, B.Bystrica 31331131 tlačivá 158,28 € s DPH 27.7.2012 1282/2011  
FP120193 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ul. 3, Trnava 35742364 prenájom rohoží 22,13 € s DPH 27.7.2012   6/2012
FP120194 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava 35697270 telefon 35,- s DPH 27.7.2012   11/2012
FP120196 EKO LOG Brnianska 2, Trenčín 36325473 odber odpadu 144,00 € s DPH 27.7.2012 62/2012  
FP120170 Mgr. Malák Richard PH 1365/165 Dubnica n/V 37192876 toner 45,50 € s DPH 27.6.2012 54/2012  
FP120178 Berendsen Drietoma 920 44506031 prenájom rohoží 33,86 € s DPH 4.7.2012   7/2012
FP120172 Musica Liturgica, s.r.o. Šafránova 5, Bratislava 35856084 predplatné časopisu Pán učiteľ 9,45 € s DPH 2.7.2012 57/2012  
FP120171 V . Madunický, JAZ servis Vrbové  32840390 oprava veľkokuchynskéo zariadenia 310,02 € s DPH 28.6.2012 56/2012  
FP120189 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, Považská Bystrica 36672076 voda 1 338,14 € s DPH 13.7.2012   3/2012
FP120185 T-COM Karadžičova 10, Bratislava 357635469 telefón 74,72 € s DPH 11.7.2012   5/2012
FP120184 DCATHERM a.s. Štúrova 76/11, Dubnica n/V. 36013862 dodávka tepla a ohrev TUV 808,25 € s DPH 9.7.2012   1/2012
FP120174 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 plyn 168,00 € s DPH 3.7.2012   2/2012
FP120175 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 plyn 51,00 € s DPH 3.7.2012   2/2012
FP120179 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 elektrika 567,14 € s DPH 10.72012   4/2012
FP120180 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 elektrika 113,62 € s DPH 10.7.2012   4/2012
FP120181 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 elektrika 27,30 € s DPH 10.7.2012   4/2012
FP120173 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977 virtuálna  knižnica 16,56 € s DPH 2.7.2012   12/2012
FP120182 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, Senec 35710357 prenájom Wc 100,38 € s DPH 9.7.2012   8/2012
FP120183 DCATHERM a.s. Štúrova 76/11, Dubnica n/V. 36013862 dodávka tepla a ohrev TUV 1 055,63 € s DPH 9.7.2012   1/2012
FP120186 PUKO  Ľubomír Puček Jilemnického 341/36, Dubnica nad Váhom 41463510 preprava autobusom 2 176,66 € s DPH 13.7.2012 60/2012  
FP120208 T-COM Karadžičova 10, Bratislava 35763469 telefon 71,30 € s DPH 8.8.2012   5/2012
FP120213 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 elektrika 567,14 € s DPH 14.8.2012   4/2012
FP120214 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 elektrika 113,62 € s DPH 14.8.2012   4/2012
FP120215 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 elektrika 27,30 € s DPH 14.8.2012   4/2012
FP120198 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 plyn 168,00 € s DPH 3.8.2012   2/2012
FP120199 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 plyn 51,00 € s DPH 3.8.2012   2/2012
FP120209 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977 virtuálna  knižnica 16,56 € s DPH 13.8.2012   12/2012
FP120203 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, Senec 35710357 prenájom mobilého WC 100,38 € s DPH 6.8.2012   8/2012
FP120210 COLOR COMPANY plus Štúrova 1504, Dubnic nad Váhom 44421591 maliarske potreby 238,44 € s DPH 13.8.2012 70/2012  
FP120200 Katka Šport Ivana Krasku, Púchov 37485644 sieť na bránku 339,28 € s DPH 3.8.2012 65/2012  
FP120201 Jarka Geregová Ivana Krasku, Púchov 34748717 oprava šport. Náradia 635,63 € s DPH 3.8.2012 66/2012  
FP120202 ABISET, sr.o. 1. mája, Malacky 36289141 aktualizácia programu ŠJ 41,04 € s DPH 6.8.2012    
FP120197 INPRA, sr.o Dubnica nad Váhom 46520244 oprava kanalizácie 397,20 € s DPH 3.8.2012 58/2012  
FP120212 DCATHERM a.s. Štúrova , Dubnica n/V 36013862 teplo 581,14 € s DPH 8.8.2012   1/2012
FP120211 DCATHERM a.s. Štúrova, Dubnica n/V 36013862 teplo 1 055,63 € s DPH 8.8.2012   1/2012
FP120204 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, Považská Bystrica 36672076 voda 236,34 € s DPH 13.8.2012   3/2012
FP120207 ASTERMIX Dubnica nad Váhom 46240055 čistiace prostriedky 235,58 € s DPH 13.8.2012 67/2012  
FP120205 ASTERMIX Dubnica nad Váhom 46240055 čistiace prostriedky 137,32 € s DPH 13.8.2012 69/2012  
FP120206 ASTERMIX Dubnica nad Váhom 46240055 čistiace prostriedky 265,58 € s DPH 13.8.2012 68/2012  
FP120188 PUKO  Ľubomír Puček Jilemnického 341/36, Dubnica nad Váhom 41463510 preprava autobusom 393,48 € s DPH 13.7.2012 58/2012  
FP120217 Vaša Slovensko Račianske mýto 1/B, Bratislava 35683813 stravné lístky 708,62 € s DPH 20.8.2012 74/2012  
FP120216 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ul. 3, Trnava 35742364 prenájom rohoží 12,29 € s DPH 17.8.2012   6/2012
FP120218 InterStore Group Račianska 62/D, Bratislava 36675130 smetné koše 174,48 € s DPH 17.8.2012 72/2012  
FP120225 MANUTAN Slovakia Ľanova 8, Bratislava 35885815 guličkové pero, blok 159,24 € s DPH 24.8.2012 71/2012  
FP120224 RAABE nakladateľstvo Štefanovičova 20, Bratislava 35908718 personalistika v práci riaditeľa 37,55 € s DPH 24.8.2012 82/2012  
FP120220 WEBHOUSE, s.r.o. Paulínska 20,Trnava 36743852 registrácia domény 14,75 € s DPH 22.8.2012   13/2012
FP120219 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava 35697270 telefón 30,67 € s DPH 21.8.2012   11/2012
FP120223 T-Mobile Vajnorská 100/A, Bratislava 35705019 telefón 16,46 € s DPH 23.8.2012   5/2012
FP120221 Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9 317209 smeti 316,25 € s DPH 22.8.2012    
FP120222 Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9 317209 smeti 591,25 € s DPH 22.8.2012    
FP120226 Frigel Bratislavská 441, Dubnica nad Váhom 30488028 oprava stoličiek 124,08 € s DPH 24.8.2012 76/2012  
FP120228 DIANSEN PH 959/17, Dubnica  46273093 dávkovače mydla, WC 349,68 € s DPH 28.8.2012 63/2012  
FP120229 Daffer, s.r.o Včelárska 1,Prievidza 36320439 krieda biela 25,10 € s DPH 3.9.2012 77/2012  
FP120230 TAMAKO A. Kmeťa, Dubnica 36301752 kancelárske potreby 179,57 € s DPH 3.9.2012 75/2012  
FP120237 DCATHERM a.s. Štúrova l, Dubnica  36013862 teplo 1 055,63 € s DPH 5.9.2012   1/2012
FP120227 DIANSEN PH 959/17, Dubnica  46273093 dávkovače mydla, WC 339,74 € s DPH 28.8.2012 64/2012  
FP120233 J.Tarkovský,  Majerská 178/4, Led. Rovne 22855211 lyžice, nože 153.20 s DPH 4.9.2012 80/2012  
FP120234 J.Tarkovský,  Majerská 178/4, Led. Rovne 22855211 hrniec, doska 56,50 € s DPH 4.9.2012 79/2012  
FP120232 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977 virtuálna  knižnica 16,56 € s DPH 4.9.2012   12/2012
FP120238 AITEC, sr.o. Slovinska 12, Bratislava 43829171 prac. Učebnice 55,32 € s DPH 5.9.2012 12000514  
FP120236 COLOR COMPANY plus Štúrova 1504, Dubnic nad Váhom 44421591 farby 110,59 € s DPH 5.9.2012 81/2012  
FP120235 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, Senec 35710357 prenájom WC 100,38 € s DPH 5.9.2012   8/2012
FP120240 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 elektrika 567,14 € s DPH 6.9.2012   4/2012
FP120241 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 elektrika 113,62 € s DPH 6.9.2012   4/2012
FP120231 Malák Richar Proteus PH 1365/165 Dubnica n/V 37192876 toner 111,00 € s DPH 4.9.2012 78/2012  
FP120239 Jozef Kraus - Tlačiareň Mier.ové námestie , Nemšová 14050790 poštové poukážky 234,96 € s DPH 6.9.2012 55/2012  
FP120242 Komunal Energy, a.s. kálov 4 43849733 elektika 27,30 € s DPH 6.9.2012   4/2012
FP120247 KOBERCE TREND  Dubnica nad Váhom 46272071 koberce MŠ 191,52 € s DPH 12.9.2012 84/2012  
FP120248 DECODOM  Pilska 7, Topolčany 36305073 detská kuchynka 154,00 € s DPH 12.9.2012 83/2012  
FP120245 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 plyn ŠJ 168,00 € s DPH 11.9.2012   2/2012
FP120246 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 plyn MŠ 51,00 € s DPH 11.9.2012   2/2012
FP120244 DCATHERM a.s. Štúrova 76/11, Dubnica n/V. 36013862 teplo MŠ 615,71 € s DPH 10.9.2012   1/2012
FP120243 T-Com Karadžičova 10, Bratislava 35763469 telefón 70,81 € s DPH 10.9.2012   5/2012
FP120249 Dráčik - DUVI Brusnicova 7,Bratislava 35768860 hračky  667,89 € s DPH 12.9.2012 88/2012  
FP120251 ZŠ s MŠ CII CII 87, Dubnica nad Váhom 31202284 režijné náklady pre zamestnancov 109,00 € s DPH 4.9.2012    
FP120252 ZŠ s MŠ CII CII 87, Dubnica nad Váhom 31202284 režijné náklady pre zamestnancov 10,92 € s DPH 4.9.2012    
FP120250 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, Považská Bystrica 36672076 voda 105,54 € s DPH 12.9.2012   3/2012
FP120253 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ul. 3, Trnava 35742364 rohože 22,13 € s DPH 17.9.2012   6/2012
FP120257 T-COM Karadžičova 10, Bratislava 35763469 telefon 15,46 € s DPH 20.9.2012   5/2012
FP120254 DREVOKOM Čičava 148, Vranov n/Topľou 34897151 nábytok MŠ 4 748,50 € s DPH 17.9.2012 85/2012  
FP120255 GREENPUNKT-TOP Stummerova 1625/100, Topolčany 46077804 paplony, vankúše - MŠ 816,25 € s DPH 17.9.2012 87/2012  
FP120256 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava 35697270 telefon 44,93 € s DPH 19.9.2012   11/2012
FP120258 JAMP s.r.o. Pivovarská 458, Ilava 31617131 zvarovanie a oprava bránok 132,- s DPH 21.9.2012 90/2012  
FP120259 TOMI Pivovarská 390, Ilava 32289502 stavebný materiál - MŠ 76,79 € s DPH 24.9.2012 86/2012  
FP120260 RAABE nakladateľstvo Štefanovičova 20, Blava 35908718 publikácia ŠJ  38,39 € s DPH 24.9.2012    
FP120262 Katka - Šport I.Krasku 488/12, Púchov 374856644 odrazový mostík 299,00 € s DPH 25.9.2012 91/2012  
FP120261 RAABE nakladateľstvo Štefanovičova 20, Blava 35908718 publikácia MŠ 39,11 € s DPH 25.9.2012    
FP120263 SPORTER, s.r.o. Gabčíkova 4, Blava 35935979 údržba ihriska 720,00 € s DPH 27.9.2012 92/2012  
FP120264 Daffer, s.r.o Včelárska 1,Prievidza 36320439 HN školské potreby 398,40 € s DPH 27.9.2012    
FP120266 GASTROLUX, s.r.o. Bytčianska 72, Žilina 36413186 drez jednodielny 255,19 € s DPH 1.10.2012 95/2012  
FP120268 Sigmia OaSS Moyzesova 69/2, Ilava 31582877 radiatory 672,66 € s DPH 2.10.2012 96/2012  
FP120265 PMS Delta s.r.o. Fándlyho 2005/1 36843521 školské pomôcky 45,30 € s DPH 1.10.2012 94/2012  
FP120279 Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34, Bratislava 17323266 pomocník z M, Bio, D 84,50 € s DPH 9.10.2012 99/2012  
FP120277 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, Senec 35710357 prenájom WC 100,38 € s DPH 4.10.2012   8/2012
FP120267 Berendsen Drietoma 920 44506031 rohože MŠ 33,86 € s DPH 2.10.2012   7/2012
FP120269 KOMENSKY Park Mládeže 1, Košice 43908977 virtuálna  knižnica 16,56 € s DPH 2.10.2012   12/2012
FP120284 Taktik vydavateľstvo Krompašská 510/96, Košice 45258767 knihy 8,80 € s DPH 10.10.2012 100/2012  
FP120283 SPP a.s.  Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 plyn 51,00 € s DPH 10.10.2012   2/2012
FP120282 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 plyn 168,00 € s DPH 10.10.2012   2/2012
FP120276 INFRA SLOVAKIA Jana Hollého 875, Veľké Leváre 44752423 spevníky 10,90 € s DPH 4.10.2012 98/2012  
FP120273 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 elektrika 567,14 € s DPH 4.10.2012   4/2012
FP120270 Daffer, s.r.o Včelárska 1,Prievidza 36320439 stoly a stoličky 1 310,00 € s DPH 2.10.2012 73/2012  
FP120272 Ľubomír Puček Puko Jilemnického 341/36, Dubnica nad Váhom 41463510 preprava autobusom 210,00 € s DPH 3.10.2012 97/2012  
FP120271 VEMA Prievozská 6/A Bratislava 31355374 školenie 44,40 € s DPH 3.10.2012    
FP120281 T-COM Karadžičova 10, Bratislava 35763469 telefón 76,99 € s DPH 10.10.2012   5/2012
FP120278 DCATHERM a.s. Štúrova 76/2012 Dubnica n/V 36013862 teplo 1 055,63 € s DPH 8.10.2012   1/2012
FP120280 DCATHERM a.s. Štúrova 46/11 Dubnica n/V 36013862 teplo  782,53 € s DPH 9.10.2012   1/2012
FP120285 ZŠ s MŠ CII CII 87, Dubnica nad Váhom 31202284 režijné náklady pre zamestnancov 96,12 € s DPH 11.10.2012    
FP120286 ZŠ s MŠ CII CII 87, Dubnica nad Váhom 31202284 režijné náklady pre zamestnancov 961,20 € s DPH 11.10.2012    
FP120290 COLOR COMPANY plus Štúrova 1504, Dubnic nad Váhom 44421591 maliarske potreby 174,36 € s DPH 15.10.2012 102/2012  
FP120288 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ul. 3, Trnava 35742364 rohože 22,13 € s DPH 12.10.2012   6/2012
FP120289 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, Považská Bystrica 36672076 voda 1 751,48 € s DPH 12.10.2012   3/2012
FP120287 Mgr. Malák Richard Pod hájom 1365/165 37192876 služby MŠ 160,00 € s DPH 12.10.2012 101/2012  
FP120291 Mgr. Malák Richard Pod hájom 1365/165 37192876 tonery 60,00 € s DPH 18.10.2012 106/2012  
FP120295 WEBHOUSE, s.r.o. Paulínska 20,Trnava 36743852 webhostingové služby 49,10 € s DPH 22.10.2012   13/2012
FP120292 ASTERMIX Družstevná 282/42, Dubnica 37657658 čistiace prostriedky 52,00 € s DPH 18.10.2012 104/2012  
FP120293 ASTERMIX Družstevná 282/42, Dubnica 37657658 čistiace prostriedky 69,12 € s DPH 18.10.2012 103/2012  
FP120294 ASTERMIX Družstevná 282/42, Dubnica 37657658 čistiace prostriedky 53,05 € s DPH 18.10.2012 105/2012  
FP120296 Mgr. Malák Richard Pod hájom 1365/165 37192876 transcend 61,00 € s DPH 22.10.2012 108/2012  
FP120297 LITTERA M.R.Štefánika 22, Martin 33580511 knihy Aj 222,30 € s DPH 23.10.2012 112/2012  
FP120300 ASC Agenda Svoradova 7/1, Bratislava 31361161 asc rozvrhy 63,00 € s DPH 23.10.2012 109/2012  
FP120298 LITTERA M.R.Štefánika 22, Martin 33580511 knihy Aj 1 467,90 € s DPH 23.10.2012 111/2012  
FP120299 PharmDr. Uhrínová Pribinova 1639, Púchov 00623121 vybavenie lekárničiek 51,63 € s DPH 23.10.2012 110/2012  
FP120301 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava 35697270 telefón 35,84 € s DPH 23.10.2012   11/2012
FP120304 AITEC, sr.o. Slovinska 12, Bratislava 43829171 knihy 16,17 € s DPH 24.10.2012 120/2012  
FP120303 DIANSEN Pod hájom 1365/165 46273093 náplne - tekuté mydlo 56,16 € s DPH 24.10.2012 113/2012  
FP120302 DIANSEN Pod hájom 1365/165 46273093 náplne - tekuté mydlo MŠ 56,16 € s DPH 24.10.2012 114/2012  
FP120307 MAKRA Slovakia, s.r.o. Žilinská 775/2, Pov. Bystrica 46718095 police s téglikmi do MŠ 416,26 € s DPH 26.10.2012 117/2012  
FP120306 Mgr. Malák Richard Pod hájom 1365/165 37192876 toner 30,00 € s DPH 25.10.2012 115/2012  
FP120308 MITTEL Dubnica nad Váhom 36298042 oprava kosačky 1 381,80 € s DPH 26.10.2012 116/2012  
FP120309 Katka šport Ivana Krasku, Púchov 37485644 ochranná sieť IH 136,25 € s DPH 26.10.2012 118/2012  
FP120310 T-Com Karadžičova 10, Bratislava 35763469 telefón 15,46 € s DPH 26.10.2012   5/2012
FP120313 Malunet, s.r.o. Nádražní 414, Mořkov 27858162 školské pomôcky 126,00 € s DPH 5.11.2012 120/2012  
FP120312 Media Dida Kubíčkova 19, Olomouc 25816616 školské pomôcky 359,50 € s DPH 5.11.2012 119/2012  
FP120321 INPRA SNP 1276/8, Dubnica n/V. 46520244 napájanie teplej vody do MŠ 396,11 € s DPH 6.11.2012 122/2012  
FP120311 RAABE nakladateľstvo Štefanovičova 20, Blava 35908718 personalistika v práci riaditeľa 39,35 € s DPH 5.11.2012 121/2012  
FP120315 Komensky Park Mládeže 1, Košice 43908977 virtuálna  knižnica 16,56 € s DPH 5.11.2012   12/2012
FP120314 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, Senec 35710357 prenosné WC 100,38 € s DPH 5.11.2012   8/2012
FP120320 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 elektrika 27,30 € s DPH 6.11.2012   4/2012
FP120318 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 elektrika 567,14 € s DPH 6.11.2012   4/2012
FP120319 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 elektrika 113,62 € s DPH 6.11.2012   4/2012
FP120323 PMS Delta s.r.o. Fándlyho 2005/1 36843521 školské pomôcky 16,20 € s DPH 7.11.2012 123/2012  
FP120317 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 plyn 168,00 € s DPH 5.11.2012   2/2012
FP120316 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 plyn 51,00 € s DPH 5.11.2012   2/2012
FP120322 PUKO  Ľubomír Puček Jilemnického 341/36, Dubnica nad Váhom 41463510 preprava ĽH 334,32 € s DPH 6.11.2012   14/2012
FP120305 Dušan Lizák,  Nešporova 22, Martin 17849586 oprava  strechy 26 355,47 € s DPH 18.10.2012   VO
FP120329 FRIGEL Bratislavská 441, Dubnica nad Váhom 30488028 oprava stoličiek 74,45 € s DPH 12.11.2012 124/2012  
FP120326 T-COM Karadžičova 10, Bratislava 35763469 telefón 77,48 € s DPH 8.11.2012   5/2012
FP120327 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ul. 3, Trnava 35742364 rohože 22,13 € s DPH 9.11.2012   6/2012
FP120328 ENERGOKONTROL Nábrežná 2969, Pov. Bystrica 31625355 kontrola regulácie vykurovania 81,60 € s DPH 9.11.2012 23.10.12  
FP120324 DCATHERM a.s. Štúrova 76/11, Dubnica n/V. 36013862 teplo MŠ 1 596,28 € s DPH 8.11.2012   1/2012
FP120325 DCATHERM a.s. Štúrova 76/11, Dubnica n/V. 36013862 teplo MŠ 2 293,67 € s DPH 8.11.2012   1/2012
FP120339 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 nedopl. Elektrina 1 866,12 € s DPH 20.11.201   4/2012
FP120338 GREENPUNKT-TOP Stummerova 1625/100, Topolčany 46077804 ochranné pomôcky ŠJ 362,50 € s DPH 20.11.2012 127/2012  
FP120336 GREENPUNKT-TOP Stummerova 1625/100, Topolčany 46077804 ochranné pomôcky MŠ 493,50 € s DPH 20.11.2012 128/2012  
FP120337 GREENPUNKT-TOP Stummerova 1625/100, Topolčany 46077804 ochranné pomôcky 423,00 € s DPH 20.11.2012 129/2012  
FP120332 ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II Dubnica nad V 31202284 režijné náklady  125,04 € s DPH 15.11.2012    
FP120333 ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II Dubnica nad V 31202284 režijné náklady 1 250,40 € s DPH 15.11.2012    
FP120334 EPL Bystrická 5899/3, Bratislava 46724605 časopis Geografia 10,00 € s DPH 16.11.2012 126/2012  
FP120335 B2B partner, s.r.o. Šulekova 2 , Bratislava 44413467 tabula nemagnetická  120,00 € s DPH 19.11.2012 130/2012  
FP120331 Mgr. Malák Richard Pod hájom 1365/165 37192876 konfigurácia a inštalácia siete  v MŠ 100,00 € s DPH 14.11.2012 125/2012  
FP120330 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, Považská Bystrica 36672076 voda 511,69 € s DPH 13.11.2012   3/2012
FP120342 Ivana Pitoňáková Južná trieda 119, Košice 32524676 sada CD pre 7. ročník 28,30 € s DPH 21.11.2012 131/2012  
FP120350 RAABE nakladateľstvo Štefanovičova 20, Bratislava 35908718 publikácia ŠJ  39,35 € s DPH 22.11.2012 135/2012  
FP120349 T-Com Karadžičova 10, Bratislava 35763469 telefon 15,46 € s DPH 22.11.2012   5/2012
FP120343 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava 35697270 telefon 35,97 € s DPH 21.11.2012   11/2012
FP120345 IBECO Klobučník Ľuboš Pavla Koyša 236, ladce 37660497 toner 127,20 € s DPH 21.11.2012 132/2012  
FP120344 IBECO Klobučník Ľuboš Pavla Koyša 236, ladce 37660497 lišta, servisné práce 95,18 € s DPH 21.11.2012 133/2012  
FP120348 MITTEL Nám. Matice Slovenskej 1706/1, Dubnic nad Váhom 36298042 skrutkovač 240,00 € s DPH 22.11.2012 134/2012  
FP120347 KOMENSKY Park Mládeže 1, Košice 43908977 vir.knižnica 198,72 € s DPH 21.11.2012   12/2012
FP120346 KOMENSKY Park Mládeže 1, Košice 43908977 vir.knižnica 16,56 € s DPH 21.11.2012   12/2012
FP120340 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 prepl. Elektrina MŠ 134,90 € s DPH 20.11.2012   4/2012
FP120341 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 prepl. Elektrina IH 186,64 € s DPH 20.11.2012    
FP120351 Mgr. Malák Richard Pod hájom 1365/165 37192876 dataprojektor 920,00 € s DPH 28.11.2012 136/2012  
FP120352 Mesto Dubnica nad Váhom Bratislaská 434/9 317209 služby telef. linky 44,90 € s DPH 28.11.2012   9/2012
FP120358 Berendsen Drietoma 920 44506031 rohože MŠ 33,86 € s DPH 5.12.2012   7/2012
FP120357 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, Senec 35710357 prenájom WC 100,38 € s DPH 5.12.2012   8/2012
FP120354 Slovenská pošta, a.s. Škultétyho 3, Banská Bystrica 36631124 predplatné časopisov 11,82 € s DPH 3.12.2012 139/2012  
FP120355 Slovenská pošta, a.s. Škultétyho 3, Banská Bystrica 36631124 predplatné časopisov 9,00 € s DPH 3.12.2012 140/2012  
FP120356 Monika Mikulášiková SNP19/74 Uhrovec 45849005 odborná prehliadka plyn. Spotr. 216,00 € s DPH 3.12.2012 137/2012  
FP120353 RAABE nakladateľstvo Štefanovičova 20 35908718 publikácia 80,12 € s DPH 3.12.2012 138/2012  
FP120376 COLOR COMPANY plus Štúrova 1504, Dubnic nad Váhom 44421591 maliarske potreby 233,81 € s DPH 11.12.2012 141/2012  
FP120371 KOMENSKY Park Mládeže 1, Košice 43908977 virtuálna  knižnica 16,56 € s DPH 11.12.2012   12/2012
FP120368 STAVOINŠTALÁCIE I. Olbrachta  10A 11747374 kontrola plynového kotla 69,60 € s DPH 11.12.2012 107/2012  
FP120378 DCATHERM a.s. Štúrova 76/11, Dubnica n/V. 36013862 únik tepelného média 191,40 € s DPH 13.12.2012   1/2012
FP120367 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ul. 3, Trnava 35742364 rohože 22,13 € s DPH 11.12.2012   6/2012
FP120359 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 elektrika 567,14 € s DPH 5.12.2012   4/2012
FP120360 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 elektrika 113,62 € s DPH 5.12.2012   4/2012
FP120361 Komunal Energy, a.s. Kálov 4 43849733 elektrika 27,30 € s DPH 5.12.2012   4/2012
FP120370 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 plyn 51,00 € s DPH 11.12.2012   2/2012
FP120369 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 plyn 168,00 € s DPH 11.12.2012   2/2012
FP120363 T-Com Karadžičova 10, Bratislava 35763469 telefón 69,86 € s DPH 11.12.2012   5/2012
FP120365 DCATHERM a.s. Štúrova 76/11, Dubnica n/V. 36013862 teplo 11/2012 1 772,87 € s DPH 11.12.2012   1/2012
FP120364 DCATHERM a.s. Štúrova 76/11, Dubnica n/V. 36013862 teplo 11/12 3 866,53 € s DPH 11.12.2012   1/2012
FP120366 PUKO  Ľubomír Puček Jilemnického 341/36, Dubnica nad Váhom 41463510 preprava 238,56 € s DPH 11.12.2012   14/2012
FP120375 Daffer, s.r.o Včelárska 1,Prievidza 36320439 kancelárske potreby 60,46 € s DPH 11.12.2012 142/2012  
FP120374 Daffer, s.r.o Včelárska 1,Prievidza 36320439 lavice, stoličky 4 716,00 € s DPH 11.12.2012 143/2012  
FP120379 Mgr. Tibor Hollý Dubnica nad Váhom 41839463 bezpečnostné tabuľky 25,92 € s DPH 13.12.2012 144/2012  
FP120377 MULTIP SK A.Dubčeka 41 44172460 stolička, lavice 4 025,76 € s DPH 11.12.2012 143/2012  
FP120362 VEMA Bratislava 31355374 aktualizácia verzie 573,60 € s DPH 6.12.2012    
FP120380 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, Považská Bystrica 36672076 voda 364,82 € s DPH 17.12.2012   3/2012
FP120387 B-PRO Štúrova 1, Dubnica nad Váhom 32295731 puky, tričká 868,80 € s DPH 18.12.2012 150/2012  
FP120386 B-PRO Štúrova 1, Dubnica nad Váhom 32295731 dresy 600,00 € s DPH 18.12.2012 149/2012  
FP120385 Mgr. Malák Richard PH 1365/165 Dubnica n/V 37192876 služby PC 100,00 € s DPH 18.12.2012 152/2012  
FP120384 RLM, s.r.o. Dubnica nad Váhom 36348082 telefón 78,00 € s DPH 18.12.2012 151/2012  
FP120383 Mário Petrík PH Dubnica nad Váhom 45417211 batéria do kosačky 124,00 € s DPH 18.12.2012 148/2012  
FP120382 RAABE nakladateľstvo Štefanovičova 20, Bratislava 35908718 publikácia 36,15 € s DPH 17.12.2012 146/2012  
FP120381 Mgr. Malák Richard Pod hájom 1365/165 37192876 tonery 94,00 € s DPH 17.12.2012 147/2012  
FP120388 DCATHERM a.s. Štúrova 76/11, Dubnica n/V. 36013862 teplo MŠ 3 300,00 € s DPH 19.12.2012   1/2012
FP120389 DCATHERM a.s. Štúrova 76/11, Dubnica n/V. 36013862 teplo škola 4 600,00 € s DPH 19.12.2012   1/2012
FP120394 RLM s.r.o. Dukelská štvrť, Dubnica 36348082 telefón MŠ 110,00 € s DPH 20.12.2012 157/2012  
FP120393 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava 35697270 telefón 44,21 € s DPH 20.12.2012   11/2012
FP120391 ASTERMIX Dubnica nad Váhom 37657658 čistiace prostriedky MŠ 202,63 € s DPH 20.12.2012 153/2012  
FP120339 ASTERMIX Dubnica nad Váhom 37657658 čistiace potreby  ŠJ 226,73 € s DPH 20.12.2012 154/2012  
FP120392 ASTERMIX Dubnica nad Váhom 37657658 čistiace potreby ZŠ 212,11 € s DPH 20.12.2012 155/2012  
FP120390 INPRA s.r.o. SNP 1276/8, Dubnica n/V. 46520244 ohrievač vody 560,00 € s DPH 20.12.2012 156/2012  
FP120396 ASTRA Vachová Emília Partizánska, Dubnica 30592712 školské pomôcky 197,16 € s DPH 20.12.2012 158/2012  
FP120397 Mgr. Malák Richard Pod hájom 1365/165 37192876 výpočtová technika 620,00 € s DPH 20.12.2012