Aktuálne pracovné ponuky

Prijmeme upratovačku od 8.1.2017. Hrubá mzda 480 eur. Pracovná doba denne od 12.30 do 20.30. Požadované vzdelanie: nevyžaduje sa, bezúhonnosť: výpis z registra trestov a zdravotná spôsobilosť: potvrdenie lekára. Žiadosti zasielajte na ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II č. 87, 018 41 Dubnica nad Váhom, alebo elektronicky: sekretariat@skolac2.sk.