Riaditeľ škôlky

Mgr. Ferdinand Brunovský - riaditel@skolac2.skZástupca riaditeľa

Janka Kadlečíková - kadlecikova@skolac2.skPedagogickí zamestnanci

1.trieda : Matrtajová  Darina - matrtajova@skolac2.sk
              Hollá  Valéria - holla@skolac2.sk
2.trieda : Hradňanská Zuzana -
hradnanska@skolac2.sk
              Kubová Anna -kubova@skolac2.sk
3.trieda : Tabaková Iveta - tabakova@skolac2.sk
              Domanská  Oľga - domanska@skolac2.sk
4.trieda : Kadlečíková  Janka z.r.š. MŠ -kadlecikova@skolac2.sk
              Blahová  Anna - blahova@skolac2.sk
5.trieda : Augustiniová  Janka -
augustiniova@skolac2.sk
              Bakayová Zuzana - bakayova@skolac2.sk
6.trieda : Ing. Sabatková Janka - sabatkova@skolac2.sk
              Vániová Miriam - vaniova@skolac2.sk
7.trieda : Bc. Pružincová Adriana - pruzincova@skolac2.sk
              Lacová  Gabriela - lacovag@skolac2.sk
8. trieda : Bc. Martinovičová Lenka -
martinovicova@skolac2.sk
               Tomášková Marcela - tomaskova@skolac2.skPrevádzkoví zamestnanci MŠ

Školská jedáleň MŠ:
Novosadová Božena - adm. prac.
Karová Daniela - hlavná kuchárka
Vavrová Eva - PP

Upratovačky:
Kolárová Alena - MŠ
Gombárová  Ľudmila - MŠ
Rafajová  Alena - MŠ ZŠ
Holbová Vlasta - MŠ ZŠ
Garyani Zuzana - pračka MŠ