Riaditeľ školy

Mgr. Ferdinand Brunovský - riaditel@skolac2.sk


Zástupca riaditeľa

Mgr. Edita Lacová - lacova@skolac2.sk


Učitelia 1. - 4. ročník

1.a  Mgr. Brnáková Martina - brnakova@skolac2.sk
1.b 
Mgr. Strnadová Slávka - strnadova@skolac2.sk
2.a  Mgr. Holbová Martina - holbova@skolac2.sk
2.b  Mgr. Kyselicová Jarmila - kyselicova@skolac2.sk
3.a  Mgr. Bašnárová Ivana - basnarovai@skolac2.sk
3.b  Mgr. Floreková Iveta - florekova@skolac2.sk
4.a  Mgr. Kunštárová Anna - kunstarova@skolac2.sk
4.b  Mgr. Drieniková Eva - drienikova@skolac2.sk
Učitelia 5. - 9. ročník

5.a    Mgr. Haluza Štefan - haluza@skolac2.sk
5.b   Mgr. Bača Oto
- baca@skolac2.sk
6.a   Mgr. Malák Richard
- malak@skolac2.sk
6.b   Mgr. Monika Chromiaková - chromiakova@skolac2.sk
7.a   Ing. Zuzana Mičudová - micudova@skolac2.sk
8.a   Mgr. Ščerbová Alena - scerbova@skolac2.sk
9.a   Mgr. Kaniaková Jana - kaniakova@skolac2.sk

Netriedni:

Mgr. Čellarová Eugénia - cellarova@skolac2.sk
Mgr. Škundová Tatiana - skundova@skolac2.sk
Mgr. Jurč Miloš - jurc@skolac2.sk
Mgr. Marta Gašpárková - gasparkova@skolac2.sk
Ing. Vyhňárová Tatiana - vyhnarova@skolac2.sk


Tréneri

Tréneri futbalu:
Homér Alexander  -
mladez@fkdubnica.sk
J. Bútora, J. Kamenčík

Tréneri hokeja:
O. Bača

Tréneri tenisu:
N. Doríčková


Školská družina

Bc. Kapráliková Zuzana
Mgr. Miriam Petráková
Čeledová Helena


Správni zamestnanci

Mateičková Danka - sekretariát - sekretariat@skolac2.sk
Daňová Oľga - ekonómka - ekonom@skolac2.sk
Mazánová Anna - škoľníčka
Mazánová Ivana - knižnica - kniznica@skolac2.sk
Gálik Róbert  - údržbár

Školská jedáleň ZŠ
Suchárová Janka -
vedúca jedálne
Mičková Jana - hlavná kuchárka
Kadlicová Margita - kuchárka
Pučeková Edita - PP
Habšudová Margita - PP
Chromiaková Marta - PP ZŠ MŠ

Upratovačky ZŠ

Černá Mária -
upratovačka
Sekerková Zdenka - upratovačka
Baginová Jozefína - upratovačka
Zubáriková Katarína - upratovačka